Byt 2+1 v obci Příbram

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 22/2017
Nejnižší podání 667.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 22/2017
Začátek dražby08.11.2017 13:30
Konec dražby08.11.2017 14:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání667.000 Kč
Cena předmětu dražby1.000.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol222017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Bytová jednotka č. 151/1 je dispozice 2+1, nacházející se v 1.nadzemním podlaží panelového objektu s jedním podzemním a dvanácti nadzemními podlažími. Má plochou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou plastová. Vnitřní dveře jsou náplňové, plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažby, PVC a koberců. WC je splachovací, koupelna s vanou, pevné jádro. Kuchyň je s linkou a sporákem. Vytápění je ústřední dálkové, vč. teplé vody. Výtah v domě je instalován, schody jsou betonové s povrchem z PVC. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Stav domu i bytu je dobrý. Stáří odhaduji na cca 40 roků, před 9 lety byla provedena revitalizace domu vč. nových výtahů.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 25.10.2017 v 10:00 hodin
2. termín dne 26.10.2017 v 16:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před bytovým domem č.p. 151 (Ryneček 151), stojící na pozemku parc.: č. 523/1 zapsaném na listu vlastnictví č. 9627, č. 523/2 zapsaném na listu vlastnictví č. 11424, č. 523/3 zapsaném na listu vlastnictví č. 9627, č. 526/1 zapsaném na listu vlastnictví č. 9627, č. 526/2 zapsaném na listu vlastnictví č. 11424, č. 533/1 zapsaném na listu vlastnictví č. 5958, č. 533/2 zapsaném na listu vlastnictví č. 11424, č. 533/3 zapsaném na listu vlastnictví č. 9627, č. 533/4 zapsaném na listu vlastnictví č. 790, v katastrálním území a v obci Příbram, okres Příbram.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

První peněžní s.r.o., IČ: 29255139, se sídlem Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ryneček 151, Příbram III, 261 01 Příbram, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.