Rodinný dům v obci Milotice

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 8/2017
Nejnižší podání 2.000.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 8/2017
Začátek dražby08.11.2017 12:00
Konec dražby08.11.2017 12:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání2.000.000 Kč
Cena předmětu dražby2.500.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol82017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 150: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný. Má sklonitou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je břízolitová, částečně novodobá točená. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. V domě jsou zřejmě dva byty, v suterénu pak garáž. Stáří domu odhaduji na cca 40 roků. Objekt je v průměrném stavu s dostatečnou údržbou. Je pravděpodobně napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby a porosty.

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 25.10.2017 v 12:30 hodin
2. termín dne 26.10.2017 v 16:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 150 (Dubňanská 150), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 941, jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 256, v katastrálním území Milotice u Kyjova, v obci Milotice, Okres Hodonín.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Pan Petr Úlehla, narozen v roce 1992, bytem Mírová 527, 357 33 Loket, Business Money, a.s., IČ: 29158079, se sídlem Hybešova 167/18, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dubňanská 150, 696 05 Milotice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.