Rodinný dům s pozemkem

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 103/2017
Nejnižší podání 1.700.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresHradec Králové
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby103/2017
Začátek dražby13.10.2017 14:00
Konec dražby13.10.2017 14:30

Dražebník

LEGAL & ESTATE SERVICES s.r.o., Jan Tandler
sídlem Rozdvojená 335, Minkovice, 463 11 Šimonovice

Kontaktní osoba

Jan Tandler
mobil: +420 602 129 739
tandler@legalestate.cz


Nejnižší podání1.700.000 Kč
Cena předmětu dražby1.900.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2114822765/2700
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol1032017
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je pozemek st. p. č. 145, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 322 m2, jehož součástí je stavba č.p. 523, objekt k bydlení, způsob ochrany - ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, památkové rezervace nebo nemovité národní kulturní památky, budovy, pozemky v ochranném pásmu, vše nacházející se k.ú. Smiřice, obec Smiřice, část obce Smiřice tak, jak je zapsáno na LV č. 892 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Hradec Králové, Katastrální pracoviště Hradec Králové, pro shora uvedené katastrální území, obec a část obce.

Termín prohlídky

Prohlídky předmětu nejsou předem plánovány. Prohlídka předmětu dražby se uskuteční, bude-li to možné po další domluvě zájemců s Dražebníkem.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mlýnská 523, Smiřice, 503 03, okres Hradec Králové

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace