Rodinný dům v obci Chvalkovice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 55/2017
Nejnižší podání 160.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 55/2017
Začátek dražby14.12.2017 11:30
Konec dražby14.12.2017 12:00

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání160.000 Kč
Cena předmětu dražby240.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol552017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 93: objekt plně slouží k bydlení. Nachází se v zastavěném území obce Chvalkovice, u páteřní komunikace vedoucí obcí. Jedná se o rodinný dům v řadové zástavbě jako vnitřní. Je z části podsklepený s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou. Přístup je po zpevněné komunikaci. Je zde možnost napojení na veřejný vodovod, zemní plyn a elektrickou rozvodnou síť. Infrastruktura v místě není úplná. Dopravní dostupnost lokality s ohledem na druh užívání nemovitosti je bezproblémová. K domu nenáleží žádné příslušenství. U domu jsou minimální venkovní úpravy. Z hlediska dispozice má dům vstup z ulice do chodby. Z ní doprava je pokoj s kuchyňským koutem a směrem doprava je WC a koupelna. Stáří domu je přes 100 let. V roce 2006 zde bylo započato s rekonstrukcí interiéru, která k datu ocenění nebyla dokončena. Je zde prováděna minimální údržba, opotřebení je úměrné stáří domu. Upozornění pro účastníky dražby: Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby (vkladem hotovosti na účet dražebníka).

Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 28.11.2017 v 10:00 hodin
2. termín dne 4.12.2017 v 16:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 93, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 9/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 418, v katastrálním území a v obci Chvalkovice, Okres Vyškov.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chvalkovice 93, Chvalkovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace