id. podíl o vel. 1/8 parcel (lesní pozemky a orná půda) v obci Milín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 5764/09-72
Nejnižší podání 9.600 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

44142f68
49.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
44142f68 49.600 Kč 14.2.2018 14:34:26.190993
37660c96 47.600 Kč 14.2.2018 14:29:42.644677
44142f68 47.600 Kč 14.2.2018 14:25:29.503335
37660c96 45.600 Kč 14.2.2018 14:20:55.173188
44142f68 45.600 Kč 14.2.2018 14:17:03.320218
37660c96 43.600 Kč 14.2.2018 14:12:12.652740
44142f68 43.600 Kč 14.2.2018 14:08:30.497259
37660c96 41.600 Kč 14.2.2018 14:04:15.181482
44142f68 41.600 Kč 14.2.2018 14:01:07.836280
37660c96 39.600 Kč 14.2.2018 13:56:29.929928
44142f68 39.600 Kč 14.2.2018 13:54:57.855401
37660c96 37.600 Kč 14.2.2018 13:50:39.980587
44142f68 37.600 Kč 14.2.2018 13:48:43.516817
37660c96 35.600 Kč 14.2.2018 13:44:25.742783
b73b31d4 35.600 Kč 14.2.2018 13:42:19.082304
44142f68 33.600 Kč 14.2.2018 13:41:54.051592
b73b31d4 31.600 Kč 14.2.2018 13:38:17.829111
44142f68 29.600 Kč 14.2.2018 13:38:04.212929
b73b31d4 27.600 Kč 14.2.2018 13:36:34.270729
37660c96 25.600 Kč 14.2.2018 13:36:27.502993
b73b31d4 25.600 Kč 14.2.2018 13:34:19.376894
37660c96 23.600 Kč 14.2.2018 13:34:12.501493
b73b31d4 23.600 Kč 14.2.2018 13:32:02.090166
37660c96 21.600 Kč 14.2.2018 13:31:52.947037
b73b31d4 21.600 Kč 14.2.2018 13:30:19.950010
37660c96 19.600 Kč 14.2.2018 13:30:08.953170
b73b31d4 19.600 Kč 14.2.2018 13:28:32.571522
37660c96 17.600 Kč 14.2.2018 13:28:21.375753
b73b31d4 17.600 Kč 14.2.2018 13:26:51.103948
37660c96 15.600 Kč 14.2.2018 13:26:31.687544
b73b31d4 15.600 Kč 14.2.2018 13:24:58.152351
44142f68 13.600 Kč 14.2.2018 13:24:44.159489
37660c96 11.600 Kč 14.2.2018 13:20:11.377199
44142f68 11.600 Kč 14.2.2018 13:14:36.478238
b73b31d4 9.600 Kč 14.2.2018 13:00:07.630243

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 5764/09-72
Začátek dražby14.02.2018 13:00
Konec dražby14.02.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání9.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.400 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5164362/0800
Variabilní symbol576409
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

1.1.1 Pozemek orné půdy Jedná se o téměř rovinný pozemek orné půdy využívaný ke dni ocenění jako louka, dle platného územního plánu není určen k nezemědělskému využití. K pozemku sice byla předložena nájemné smlouva, s ohledem na cca třetinovou výši nájemného oproti nájemnému obvyklému však nebylo možné toto nájemné použít pro ocenění výnosovou metodou, a pozemek byl oceněn dle BPEJ s podpůrným využitím platného cenového předpisu. 2.1.1 Lesní pozemky Jedná se o téměř rovinné lesní pozemky nepravidelného tvaru se smíšeným porostem dubu letního, osiky a borovice lesní, vše stáří 46 let. Pozemky leží mimo zastavěné území obce, jižně od sídelní části obce Milín. Pozemky tvoří okrajový porost lesa, mají malou výměru a z hospodářského hlediska nevhodný tvar. Stáří porostu, zakmenění a bonita byly převzaty z LHO. 3.1.1 Pozemky ostatní plochy Jedná se o pozemky neplodné půdy nacházející se na pomezí pole a lesních pozemků, které byly oceněny dle platného cenového předpisu

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – sever se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlašuje náklady exekuce na základě PÚNE Č.j. 121 EX 4410/11-30 ve výši 7.865,00 Kč ze dne 18.07.2017. (PM dne 25.10.2017). Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 30.08.2017. Doplnění přihlášky doručeno dne 11.09.2017. 2) JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, přihlašuje náklady exekuce ve výši 7.926,00 Kč na základě PÚNE č.j. 137 EX 24496/09-56 ze dne 07.09.2016. (PM ke dni 20.09.2016). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 01.09.2017. 3) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, IČ: 41197518 se sídlem Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1, přihlásila pohledávku v celkové výši 269.638,00 Kč. Doloženo vykonatelnými výkazy nedoplatků a platebními výměry. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno dne 06.10.2017. Pohledávka ve výši 89.112,00 Kč Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 121 EX 4410/2011-11 ze dne 22.07.2011. V PM ke dni 28.07.2011. 4) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530 se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, právně zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 7.709,00 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 28.11.2017. Pohledávka ve výši 3.485,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č. j. 169 EX 1414/2012-21 ze dne 17.10.2012. V PM ke dni 28.11.2012. 5) Finanční úřad pro Středočeský kraj, ÚP v Příbrami, se sídlem Čs. Armády 175, 261 01 Příbram, přihlásil svoji pohledávku v celkové výši 864,00 Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 29.11.2017. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 29.11.2017. Pohledávka ve výši 864,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j. 4119926/17/2120-00540-201973 ze dne 11.09.2017. 6) JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, přihlašuje náklady exekuce na základě PÚNE Č.j. 132 EX 36518/09-36 ve výši 7.925,50 Kč ze dne 28.11.2017. (PM ke dni 28.12.2017). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 15.12.2017. Doplnění přihlášky doručeno dne 03.01.2018. 7) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč. Doloženo PÚNE č.j. 081 EX 25579/11-69 ze dne 29.04.2014. (V PM ke dni 18.10.2016) a dále PÚNE č.j. 081 EX 25579/11-70 ze dne 29.04.2014. (V PM ke dni 18.10.2016). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 18.12.2017. 8) JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč. (Sp. zn. 081 EX 27119/10). Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 18.12.2017. Přihláška není doložena PÚNE. 9) Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, přihlašuje náklady exekuce ve výši 7.865,00 Kč na základě (sp. zn. 169 EX 1414/12). Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 16.01.2018. Přihláška není doložena PÚNE. 10) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, právně zast. JUDr. Věnceslavou Holubovou, advokátem, se sídlem Šumavská 30, 120 00 Praha 2, přihlásila pohledávku ve výši 29.830,20 Kč. Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno 31.01.2018. Doplnění přihlášky doručeno dne 06.02.2018. Pohledávka ve výši 2.052,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 132 EX 70/2009-17 ze dne 30.10.2013. 11) Matco, s.r.o., IČ 26425033, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, právně zastoupená Mgr. et Mgr. Janou Sekyrovou, advokátkou se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásila pohledávku v celkové výši 418.245,78 Kč. Požádala o zaplacení z výtěžku prodeje předmětných nemovitostí, doručeno 06.02.2018. Pohledávka ve výši 141.707,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 137 EX 24496/2009-44 ze dne 21.11.2014. 12) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47452820, se sídlem nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice, práv. zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, přihlásil pohledávku ve výši 10.287,00 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno 09.02.2018. Pohledávka ve výši 1.784,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č. j. 081 EX 27119/2010-9 ze dne 19.01.2011. V PM ke dni 26.01.2011. 13) Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751 se sídlem Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem Úslavská 33, 326 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 50.101,98 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno 12.02.2018. Pohledávka ve výši 17.952,72 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským právem č.j. 081 EX 25579/2011-12 ze dne 16.08.2011. V PM ke dni 13.09.2011.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Milín, okres Příbram, kraj Středočeský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace