Automobil Škoda Fabia - Velký TP a tech. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 15809/15-99
Nejnižší podání 7.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 36

Nejvyšší podání

53093e31
21.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
53093e31 21.700 Kč 25.1.2018 11:03:53.168042
1f3c9ac7 21.260 Kč 25.1.2018 11:03:06.357401
53093e31 21.210 Kč 25.1.2018 10:58:40.377820
1f3c9ac7 21.155 Kč 25.1.2018 10:53:48.847476
53093e31 21.105 Kč 25.1.2018 10:49:14.329807
1f3c9ac7 21.050 Kč 25.1.2018 10:49:00.590084
53093e31 21.000 Kč 25.1.2018 10:45:53.440255
c8a89f2d 20.100 Kč 25.1.2018 10:44:28.285903
1f3c9ac7 20.050 Kč 25.1.2018 10:43:09.682572
53093e31 20.000 Kč 25.1.2018 10:43:06.622768
c8a89f2d 19.550 Kč 25.1.2018 10:42:50.670234
53093e31 19.500 Kč 25.1.2018 10:37:57.991511
c8a89f2d 19.050 Kč 25.1.2018 10:37:24.363433
53093e31 19.000 Kč 25.1.2018 10:36:32.418940
c8a89f2d 18.550 Kč 25.1.2018 10:36:20.602564
53093e31 18.500 Kč 25.1.2018 10:34:47.520572
c8a89f2d 18.100 Kč 25.1.2018 10:34:33.878511
53093e31 18.050 Kč 25.1.2018 10:31:37.041062
62ed2b78 17.500 Kč 25.1.2018 10:31:26.027595
c8a89f2d 17.450 Kč 25.1.2018 10:31:10.577859
53093e31 17.400 Kč 25.1.2018 10:30:58.559502
1f3c9ac7 16.400 Kč 25.1.2018 10:30:35.147419
53093e31 16.350 Kč 25.1.2018 10:28:54.947913
c8a89f2d 15.350 Kč 25.1.2018 10:28:04.014495
79b7e97a 15.300 Kč 25.1.2018 10:27:56.040425
60ef9b86 15.250 Kč 25.1.2018 10:27:46.760785
ba15aaf7 15.200 Kč 25.1.2018 10:27:40.265282
60ef9b86 15.150 Kč 25.1.2018 10:27:35.317949
79b7e97a 15.100 Kč 25.1.2018 10:27:29.102401
60ef9b86 15.050 Kč 25.1.2018 10:27:21.966393
ba15aaf7 15.000 Kč 25.1.2018 10:27:13.214730
60ef9b86 14.950 Kč 25.1.2018 10:27:07.561927
ba15aaf7 14.900 Kč 25.1.2018 10:27:02.655313
60ef9b86 14.850 Kč 25.1.2018 10:26:57.101691
ba15aaf7 14.800 Kč 25.1.2018 10:26:51.651464
60ef9b86 14.750 Kč 25.1.2018 10:26:44.446916
ba15aaf7 14.700 Kč 25.1.2018 10:26:40.485227
60ef9b86 14.650 Kč 25.1.2018 10:26:33.135156
ba15aaf7 14.600 Kč 25.1.2018 10:26:26.936546
60ef9b86 14.550 Kč 25.1.2018 10:26:17.346711
ba15aaf7 14.500 Kč 25.1.2018 10:26:10.272114
60ef9b86 14.450 Kč 25.1.2018 10:25:59.691638
53093e31 14.400 Kč 25.1.2018 10:25:48.756470
ba15aaf7 13.400 Kč 25.1.2018 10:25:42.076214
60ef9b86 13.350 Kč 25.1.2018 10:25:28.471230
ba15aaf7 13.300 Kč 25.1.2018 10:25:21.815499
60ef9b86 13.250 Kč 25.1.2018 10:24:22.914853
c8a89f2d 13.200 Kč 25.1.2018 10:24:14.507444
60ef9b86 13.150 Kč 25.1.2018 10:23:57.576605
c8a89f2d 13.100 Kč 25.1.2018 10:23:23.311172
53093e31 13.050 Kč 25.1.2018 10:19:56.023097
e33a8806 12.050 Kč 25.1.2018 10:17:56.093600
00f38490 11.050 Kč 25.1.2018 10:17:49.667691
c8a89f2d 11.000 Kč 25.1.2018 10:17:19.373715
53093e31 10.950 Kč 25.1.2018 10:16:31.027506
00f38490 10.450 Kč 25.1.2018 10:16:09.997227
c8a89f2d 10.400 Kč 25.1.2018 10:16:01.281588
00f38490 10.350 Kč 25.1.2018 10:15:33.558861
12d93ad6 10.300 Kč 25.1.2018 10:14:18.046809
c8a89f2d 10.250 Kč 25.1.2018 10:12:42.192117
1f3c9ac7 10.200 Kč 25.1.2018 10:12:08.092685
00f38490 10.150 Kč 25.1.2018 10:10:25.090112
c8a89f2d 10.100 Kč 25.1.2018 10:10:11.055418
ba15aaf7 10.050 Kč 25.1.2018 10:09:51.140726
62ed2b78 10.000 Kč 25.1.2018 10:09:43.015699
53093e31 9.800 Kč 25.1.2018 10:09:25.873804
c8a89f2d 9.300 Kč 25.1.2018 10:07:18.191269
00f38490 9.250 Kč 25.1.2018 10:06:50.521584
62ed2b78 9.200 Kč 25.1.2018 10:06:34.742787
c8a89f2d 9.150 Kč 25.1.2018 10:06:20.355126
00f38490 9.100 Kč 25.1.2018 10:06:01.667380
fdc45986 8.100 Kč 25.1.2018 10:05:21.547583
c8a89f2d 8.050 Kč 25.1.2018 10:03:56.856526
62ed2b78 8.000 Kč 25.1.2018 10:02:04.949496
c8a89f2d 7.650 Kč 25.1.2018 10:01:45.739898
62ed2b78 7.600 Kč 25.1.2018 10:00:56.767155
58061bb9 7.550 Kč 25.1.2018 10:00:46.537514
62ed2b78 7.050 Kč 25.1.2018 10:00:36.541473
58061bb9 7.000 Kč 25.1.2018 10:00:23.755628

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 15809/15-99
Začátek dražby25.01.2018 10:00
Konec dražby25.01.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání7.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1515809099, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 18.1.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitele.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace