Garáž v obci Bohumín, okres Karviná

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 187EX00072/16
Nejnižší podání 40.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

6306de7e
55.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6306de7e 55.000 Kč 16.1.2018 13:35:31.543953
07aa20ef 50.000 Kč 16.1.2018 13:33:02.770504
6306de7e 45.000 Kč 16.1.2018 13:27:02.510741
07aa20ef 40.000 Kč 16.1.2018 13:25:36.168339

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby187EX00072/16
Začátek dražby16.01.2018 13:00
Konec dražby16.01.2018 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, Mgr. René Mohyla
Dr. Skaláka 1450/13, 75002 Přerov

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Pilmajerová
telefon: Mgr. Jana Pilmajerová, mobil: +420 730 897 919
drazby@eumohyla.cz


Nejnižší podání40.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka263163557/0300
Variabilní symbol1100007216
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je přízemní, zděná, nepodsklepená garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA situovaná na pozemku parc.č. 768/193 o výměře 22 m2 na LV 703, obec Bohumín, k.ú. Pudlov. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Bohumín, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 768/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín. Dle informací ČSÚ je ve městě Bohumín možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - přípojky IS Dle místního šetření a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Bohumín, okres Karviná, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace