Automobil Citroën Jumper - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19329/16
Nejnižší podání 13.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 12

Nejvyšší podání

8d5f6f10
16.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8d5f6f10 16.000 Kč 25.1.2018 11:32:43.522403
ddff6247 15.800 Kč 25.1.2018 11:32:00.579644
8d5f6f10 15.600 Kč 25.1.2018 11:27:23.642905
3e6d9c98 15.400 Kč 25.1.2018 11:25:26.856038
8d5f6f10 15.200 Kč 25.1.2018 11:20:48.661920
3e6d9c98 15.000 Kč 25.1.2018 11:19:52.989997
8d5f6f10 14.800 Kč 25.1.2018 11:15:19.039999
ddff6247 14.600 Kč 25.1.2018 11:14:26.607535
8d5f6f10 14.400 Kč 25.1.2018 11:10:20.107081
ff86a174 14.200 Kč 25.1.2018 11:09:28.353863
8d5f6f10 14.000 Kč 25.1.2018 11:05:08.044026
3e6d9c98 13.800 Kč 25.1.2018 11:04:52.792414
8d5f6f10 13.600 Kč 25.1.2018 11:00:40.027701
3e6d9c98 13.400 Kč 25.1.2018 11:00:22.374370
8d5f6f10 13.200 Kč 25.1.2018 10:56:43.049912
3e6d9c98 13.000 Kč 25.1.2018 10:32:37.700532

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19329/16
Začátek dražby25.01.2018 10:30
Konec dražby25.01.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání13.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)39.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1619329064, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 18.1.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitele.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného a manželky povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace