1/2 rodinného domu se zahradou v obci Janov, k.ú. Janov u Krnova, okres Bruntál

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 30168/14-119
Nejnižší podání 133.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

45d4ba1f
133.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
45d4ba1f 133.333 Kč 25.1.2018 13:17:51.413766

KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 30168/14-119
Začátek dražby25.01.2018 13:00
Konec dražby25.01.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání133.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)200.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota13.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1430168119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Objekt č.p. 163 se nachází uvnitř zastavěného území Janova, cca 400 jihozápadně od budovy městského úřadu, mezi vedlejší místní komunikací a říčkou Osoblaha. Jedná se o starý obytný dům (dnes sloužící jako rekreační chalupa, tedy nikoliv pro trvalé bydlení), který je částečně podsklepený, přízemní a zastřešený sedlovou střechou bez účelově využitého podkroví. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku. Původní stáří nebylo konkrétně zjištěno. Dle současného stavu, provedení některých konstrukcí a některých požitých materiálů se jedná o dům s původním stářím minimálně 100 let. Poslední opravy a určité modernizace byly dle sdělení spoluvlastnice při místním šetření prováděny přibližně v následujících rozsazích a obdobích – oprava krovu a výměna střešní krytiny, obklad fasády prkny, přípojka vody, zřízení koupelny s WC - cca v pol. 80-tých let 20. stol., oprava elektroinstalace, výměna okapu na straně do ulice – cca před 15 lety, nové vstupní dveře – rok 2017, další oprava prvků krovu cca před 10 lety. Jiné údaje o stáří a rozsahu prováděných úprav nejsou k dispozici. V současné době lze stavebně-technický stav domu, na základě celkového působení a zjištění při místním šetření, hodnotit jako podprůměrný, zjevné je zejména morální opotřebení většiny prvků krátkodobé životnosti. Z hlediska současných standardů bydlení je podprůměrné a nedostatečné i jeho vybavení.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Janov, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace