Garáž v obci Brno, k.ú. Slatina, okres Brno-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13666/14-242
Nejnižší podání 124.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

f0cac46c
223.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f0cac46c 223.000 Kč 25.1.2018 13:38:49.680690
24d083d5 222.000 Kč 25.1.2018 13:38:43.445075
f0cac46c 221.000 Kč 25.1.2018 13:38:27.464986
24d083d5 220.000 Kč 25.1.2018 13:38:20.379133
f0cac46c 219.000 Kč 25.1.2018 13:38:15.601294
24d083d5 218.000 Kč 25.1.2018 13:38:08.912349
f0cac46c 217.000 Kč 25.1.2018 13:36:08.437875
24d083d5 216.000 Kč 25.1.2018 13:36:03.009262
f0cac46c 213.000 Kč 25.1.2018 13:35:47.616381
24d083d5 212.000 Kč 25.1.2018 13:35:43.383901
f0cac46c 211.000 Kč 25.1.2018 13:35:39.617072
24d083d5 210.000 Kč 25.1.2018 13:35:34.956103
f0cac46c 209.000 Kč 25.1.2018 13:35:31.273722
24d083d5 208.000 Kč 25.1.2018 13:35:27.643522
f0cac46c 207.000 Kč 25.1.2018 13:35:22.788281
24d083d5 206.000 Kč 25.1.2018 13:35:17.973500
f0cac46c 205.000 Kč 25.1.2018 13:35:13.658329
24d083d5 204.000 Kč 25.1.2018 13:35:08.223137
f0cac46c 203.000 Kč 25.1.2018 13:35:05.025024
24d083d5 202.000 Kč 25.1.2018 13:34:57.006561
f0cac46c 201.000 Kč 25.1.2018 13:34:53.833758
24d083d5 200.000 Kč 25.1.2018 13:34:47.059981
f0cac46c 199.000 Kč 25.1.2018 13:34:44.387435
24d083d5 198.000 Kč 25.1.2018 13:34:36.019128
f0cac46c 197.000 Kč 25.1.2018 13:34:32.900361
24d083d5 196.000 Kč 25.1.2018 13:34:24.876694
f0cac46c 195.000 Kč 25.1.2018 13:34:21.531491
24d083d5 194.000 Kč 25.1.2018 13:34:18.414775
e2133945 193.000 Kč 25.1.2018 13:34:14.954247
24d083d5 192.000 Kč 25.1.2018 13:34:03.068974
f0cac46c 191.000 Kč 25.1.2018 13:33:52.179529
e2133945 190.000 Kč 25.1.2018 13:33:46.357872
f0cac46c 189.000 Kč 25.1.2018 13:33:17.235435
e2133945 188.000 Kč 25.1.2018 13:33:09.832563
f0cac46c 187.000 Kč 25.1.2018 13:33:00.257189
e2133945 186.000 Kč 25.1.2018 13:32:53.672099
f0cac46c 185.000 Kč 25.1.2018 13:32:45.927505
e2133945 184.000 Kč 25.1.2018 13:32:40.832161
f0cac46c 183.000 Kč 25.1.2018 13:32:29.203663
e2133945 182.000 Kč 25.1.2018 13:32:23.191919
f0cac46c 181.000 Kč 25.1.2018 13:32:12.484647
e2133945 180.000 Kč 25.1.2018 13:32:07.271041
f0cac46c 179.000 Kč 25.1.2018 13:31:57.028356
e2133945 178.000 Kč 25.1.2018 13:31:49.451103
f0cac46c 176.000 Kč 25.1.2018 13:31:38.342934
e2133945 175.000 Kč 25.1.2018 13:31:31.812470
f0cac46c 173.000 Kč 25.1.2018 13:31:23.133625
e2133945 172.000 Kč 25.1.2018 13:31:17.970875
f0cac46c 171.000 Kč 25.1.2018 13:31:05.332369
e2133945 170.000 Kč 25.1.2018 13:30:59.549997
f0cac46c 166.000 Kč 25.1.2018 13:30:42.372335
3eadded1 165.000 Kč 25.1.2018 13:30:36.658770
f0cac46c 164.000 Kč 25.1.2018 13:30:31.972326
e2133945 163.000 Kč 25.1.2018 13:30:26.569016
f0cac46c 162.000 Kč 25.1.2018 13:30:11.519574
e2133945 161.000 Kč 25.1.2018 13:30:04.469420
f0cac46c 160.000 Kč 25.1.2018 13:29:41.383562
3eadded1 159.000 Kč 25.1.2018 13:29:32.003111
e2133945 158.000 Kč 25.1.2018 13:29:28.148104
f0cac46c 156.000 Kč 25.1.2018 13:29:20.759576
3eadded1 155.000 Kč 25.1.2018 13:29:15.311569
f0cac46c 154.000 Kč 25.1.2018 13:29:10.316273
24d083d5 153.000 Kč 25.1.2018 13:29:04.766503
f0cac46c 152.000 Kč 25.1.2018 13:29:00.725985
24d083d5 151.000 Kč 25.1.2018 13:28:56.056668
f0cac46c 145.000 Kč 25.1.2018 13:28:49.744037
24d083d5 144.000 Kč 25.1.2018 13:28:44.716494
f0cac46c 143.000 Kč 25.1.2018 13:28:41.000137
24d083d5 142.000 Kč 25.1.2018 13:28:35.934695
f0cac46c 141.000 Kč 25.1.2018 13:28:32.031928
24d083d5 140.000 Kč 25.1.2018 13:28:25.153097
f0cac46c 129.667 Kč 25.1.2018 13:27:58.414566
24d083d5 128.667 Kč 25.1.2018 13:27:53.240946
f0cac46c 127.667 Kč 25.1.2018 13:27:47.216642
24d083d5 126.667 Kč 25.1.2018 13:27:37.194054
e2133945 125.667 Kč 25.1.2018 13:27:07.718431
24d083d5 124.667 Kč 25.1.2018 13:05:08.710396

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13666/14-242
Začátek dražby25.01.2018 13:00
Konec dražby25.01.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání124.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)187.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1413666242
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Oceňovaná nemovitost je tvořena garáží bez č.p./č.e. Pozemek parc.č. 2295/20, na kterém se garáž nachází, je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Garáž je začleněna do zástavby řadových garáží jako řadová vnitřní. Základy jsou betonové izolované, nosné konstrukce zděné, střecha s dřevěnými trámy, pultová s mírným spádem, střešní krytinu tvoří eternitové vlnovky, vnitřní omítky vápenocementové, vnější břízolitové (na zadní stěně opadané), vrata plechová. Stáří oceňované garáže není známé, odhadem se jedná o objekt starý cca 40 let. Technický stav oceňované garáže je zhoršený, běžná údržba je zanedbaná.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

čtvrť Brno-Slatina, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace