Pozemky v obci Radkov, k.ú. Radkov u Tábora, okres Tábor

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6258/07-240
Nejnižší podání 110.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

6bf1d9fe
272.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6bf1d9fe 272.000 Kč 25.1.2018 13:40:03.981311
b983ae29 271.000 Kč 25.1.2018 13:39:55.513861
6bf1d9fe 270.000 Kč 25.1.2018 13:38:10.685311
b983ae29 269.000 Kč 25.1.2018 13:38:05.820695
6bf1d9fe 268.000 Kč 25.1.2018 13:35:54.939875
b983ae29 267.000 Kč 25.1.2018 13:35:38.273688
6bf1d9fe 266.000 Kč 25.1.2018 13:34:28.398665
b983ae29 265.000 Kč 25.1.2018 13:34:20.024818
6bf1d9fe 264.000 Kč 25.1.2018 13:33:33.982883
b983ae29 263.000 Kč 25.1.2018 13:32:42.741806
6bf1d9fe 262.000 Kč 25.1.2018 13:32:18.249539
b983ae29 261.000 Kč 25.1.2018 13:32:13.422148
6bf1d9fe 260.000 Kč 25.1.2018 13:29:37.296688
b983ae29 256.000 Kč 25.1.2018 13:28:19.398838
6bf1d9fe 255.000 Kč 25.1.2018 13:28:06.385367
b983ae29 245.000 Kč 25.1.2018 13:27:48.340081
6bf1d9fe 244.000 Kč 25.1.2018 13:27:34.857523
b983ae29 234.000 Kč 25.1.2018 13:27:25.246977
6bf1d9fe 233.000 Kč 25.1.2018 13:27:15.957442
b983ae29 223.000 Kč 25.1.2018 13:27:00.090778
6bf1d9fe 222.000 Kč 25.1.2018 13:26:51.075516
b983ae29 212.000 Kč 25.1.2018 13:26:39.845486
6bf1d9fe 211.000 Kč 25.1.2018 13:26:32.728843
b983ae29 201.000 Kč 25.1.2018 13:26:23.533698
6bf1d9fe 200.000 Kč 25.1.2018 13:25:04.841761
b983ae29 195.000 Kč 25.1.2018 13:24:56.372702
6bf1d9fe 194.000 Kč 25.1.2018 13:24:13.984230
b983ae29 193.000 Kč 25.1.2018 13:24:09.900488
6bf1d9fe 192.000 Kč 25.1.2018 13:22:53.795743
b983ae29 191.000 Kč 25.1.2018 13:22:43.236838
6bf1d9fe 190.000 Kč 25.1.2018 13:22:19.751606
b983ae29 185.000 Kč 25.1.2018 13:22:07.186401
6bf1d9fe 184.000 Kč 25.1.2018 13:21:26.290986
b983ae29 181.000 Kč 25.1.2018 13:21:15.086826
6bf1d9fe 180.000 Kč 25.1.2018 13:21:04.648611
b983ae29 177.000 Kč 25.1.2018 13:20:54.820401
6bf1d9fe 176.000 Kč 25.1.2018 13:20:10.344324
b983ae29 171.000 Kč 25.1.2018 13:20:00.284908
6bf1d9fe 170.000 Kč 25.1.2018 13:07:15.572570
179f1b04 167.000 Kč 25.1.2018 13:07:06.419122
6bf1d9fe 166.000 Kč 25.1.2018 13:06:35.164460
179f1b04 164.000 Kč 25.1.2018 13:06:24.833690
6bf1d9fe 163.000 Kč 25.1.2018 13:05:40.845023
179f1b04 158.000 Kč 25.1.2018 13:05:30.097088
6bf1d9fe 157.000 Kč 25.1.2018 13:05:20.408622
179f1b04 152.000 Kč 25.1.2018 13:05:08.258108
b983ae29 151.000 Kč 25.1.2018 13:04:59.316754
179f1b04 150.000 Kč 25.1.2018 13:04:50.800487
6bf1d9fe 149.000 Kč 25.1.2018 13:04:43.265668
179f1b04 144.000 Kč 25.1.2018 13:04:31.186831
6bf1d9fe 143.000 Kč 25.1.2018 13:04:18.625288
179f1b04 142.000 Kč 25.1.2018 13:04:01.446983
6bf1d9fe 141.000 Kč 25.1.2018 13:03:49.777983
179f1b04 140.000 Kč 25.1.2018 13:03:29.705511
6bf1d9fe 138.000 Kč 25.1.2018 13:03:16.392844
179f1b04 137.000 Kč 25.1.2018 13:02:56.387543
b983ae29 136.000 Kč 25.1.2018 13:02:48.850245
6bf1d9fe 135.000 Kč 25.1.2018 13:02:27.186790
179f1b04 130.000 Kč 25.1.2018 13:02:14.854429
6bf1d9fe 125.000 Kč 25.1.2018 13:01:49.187876
179f1b04 120.000 Kč 25.1.2018 13:01:33.133782
6bf1d9fe 118.000 Kč 25.1.2018 13:01:19.489587
179f1b04 117.000 Kč 25.1.2018 13:00:58.041077
6bf1d9fe 116.000 Kč 25.1.2018 13:00:39.803939
179f1b04 111.000 Kč 25.1.2018 13:00:29.895497
6bf1d9fe 110.000 Kč 25.1.2018 13:00:08.629258

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6258/07-240
Začátek dražby25.01.2018 13:00
Konec dražby25.01.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání110.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)165.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota11.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0706258240
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 - 1200 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Radkov. Jedná se o soubor nesousedících lesních pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 16 490 m2. Pozemky jsou z jedné strany ohraničené nezpevněnou cestou a jsou součástí okolního lesního porostu. Pozemky jsou svažité k jihovýchodní straně. Na pozemku parc. č. 783 se nachází převážně smrkový lesní porost starý cca 25 let. Na pozemcích parc. č. 814 a parc. č. 850/1 je porost vykácený. Na pozemku parc. č. 829 se nachází smrkový lesní porost starý cca 37 let. Na pozemku parc. č. 828/1 se nachází smrkový lesní porost starý cca 50 - 80 let. Na pozemku parc. č. 997/1 se nachází smíšený lesní porost starý cca 10 let. Jedná se o hospodářské lesy. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1071, který je ve vlastnictví obce Radkov a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1057/2, který je ve vlastnictví České republiky.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Václav Lichovník, nar. 20.8.1971, bytem Rybí 377, 742 65 Rybí, právně zastoupen Mgr. Igorem Penkou, advokátem Law Group, se sídlem Zahradnická 6, 603 00 Brno, přihlásil dne 17.10.2016 pohledávky v celkové výši 4.206,27 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ARGEMON INVEST s.r.o., Dr. Stejskala 113/2, 370 01 České Budějovice, právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou Ph.D., advokátem se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 30a, České Budějovice, přihlásil dne 20.10.2016 pohledávky v celkové výši 31.084,65 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, přihlásil dne 4.12.2017 pohledávky v celkové výši 473.175,13 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Celní úřad pro Kraj Vysočina, se sídlem Střítež 5, 588 11 Střítež u Jihlavy, přihlásil dne 7.12.2017 pohledávky v celkové výši 63.000,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 2, 586 01 Jihlava, adresa pro doručování Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí, Hornoměstská 864/39, 594 01 Velké Meziříčí, přihlásil dne 17.1.2018 pohledávku v celkové výši 845,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 19.1.2018 pohledávky v celkové hodnotě 7.865,00 Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803//3a, 371 87 České Budějovice, adresa pro doručování Územní pracoviště v Táboře, Budějovická 2923, 390 02 Tábor, přihlásil dne 22.1.2018 pohledávku v celkové výši 41.777,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Pohledávka oprávněného činí 2.096,- Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Radkov, okres Tábor, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace