Zemědělské stavby v obci Ploskovice, okres Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 28535/13-120
Nejnižší podání 1.009.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

5c7459e1
1.009.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5c7459e1 1.009.333 Kč 18.1.2018 13:00:33.656425

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 28535/13-120
Začátek dražby18.01.2018 13:00
Konec dražby18.01.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.009.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.514.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1328535120
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Jedná se o soubor řadových zemědělských staveb. Část je tvořena chlévem, který je využívaný. Konstrukce budov je převážně zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Objekty jsou celkově ve špatné technickém stavu. Jedná se o přízemní objekty bez podsklepení. Fasáda staveb není zateplená. Střecha budov je sedlová a valbová s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek či vlnovek. Střecha je opatřena vikýři, komíny a bleskosvodem. Část střešní konstrukce je spadlá a na části chybí střešní krytina. Okna jsou dřevěná a ocelová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové. K zemědělským stavbám patří pozemek, který slouží jako manipulační plocha. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nemovitá věc není napojena na inženýrské sítě. V ulici se nachází elektřina, vodovod, kanalizace a plyn. Přípojky nebylo možné ověřit. Na pozemku parc. č. St. 8/18 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 98 m2. Na pozemku parc. č. St. 8/19 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 432 m2. Na pozemku parc. č. St. 8/20 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 524 m2. Na pozemku parc. č. St. 8/21 stojí zemědělská stavba bez č.p./č.e. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 139 m2. Na tyto pozemky navazuje pozemek parc. č. St. 8/25, který je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2739 m2. Pozemek je částečně zatravněn a nachází se na něm zpevněné plochy, porosty a betonová sila. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek a jsou rovinaté. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 260/1, který je ve vlastnictví obce Ploskovice. Přístup je po zpevněné komunikaci.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé: Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň – Vnitřní Město, IČ: 71329277 přihlásil dne 30.11.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, 2. května 2384/, 760 01 Zlín, IČ: 05594936 přihlásila dne 4.12.2017 pohledávky v celkové výši 7.865,- Kč Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice – Litoměřice-Město, IČ: 00263958 přihlásil dne 5.12.2017 pohledávku výši 1.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o.s.ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Územní pracoviště v Litoměřicích (Finanční úřad pro Ústecký kraj), Masarykova 2000/17, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ: 72080043 přihlásila dne 5.12.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové hodnotě 59.446,14 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové hodnotě 102.918,53 Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ: 66253799 přihlásil dne 3.1.2018 pohledávku zajištěnu zástavním právem v celkové výši 8.833,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Věřitel Pavel Klykorka, bytem Velký Újezd 50, Býčkovice právně zastoupený advokátem Mgr. Ladislavem Malečkem, sídlem Nerudova 22, 412 01 Litoměřice přihlásil dne 5.1.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 220.000,- Kč s příslušenstvím a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 00 Praha 2 právně zastoupená Mgr. Josefem Veverkou, advokátem, nám. Kinských 76/7, 150 00 Praha 5 ve výši 6.224,- Kč s příslušenstvím a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 přihlásil dne 16.1.2018 pohledávku ve výši 3.680,- Kč s příslušenstvím a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Pohledávka oprávněného činí 92.200,69 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): - věcné břemeno pro Obec Ploskovice, č.p.2, 41142 Ploskovice, IČ: 00264164 k parc. St. 8/25, na základě listiny - Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 4.7.2001. Právní účinky vkladu práva ke dni 23.7.2001.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ploskovice, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace