1/6 pozemku v obci Třebušín, k.ú. Řepčice, okres Litoměřice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 28535/13-121
Nejnižší podání 38.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 28535/13-121
Začátek dražby18.01.2018 13:00
Konec dražby18.01.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání38.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)57.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1328535121
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Pozemek parc. č. 1/2 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 1 893 m2. Dle územního plánu je pozemek zařazen do smíšených obytných ploch. Pozemek je nepravidelného tvaru. Pozemek je mírně svažitý směrem k jihu, je využívaný a travnatý. Oplocení pozemku je dřevěné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 851/3 ve vlastnickém právu obce Třebušín. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé: Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň – Vnitřní Město, IČ: 71329277 přihlásil dne 30.11.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, 2. května 2384/, 760 01 Zlín, IČ: 05594936 přihlásila dne 4.12.2017 pohledávky v celkové výši 7.865,- Kč Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice – Litoměřice-Město, IČ: 00263958 přihlásil dne 5.12.2017 pohledávku výši 1.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o.s.ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Územní pracoviště v Litoměřicích (Finanční úřad pro Ústecký kraj), Masarykova 2000/17, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ: 72080043 přihlásila dne 5.12.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové hodnotě 59.446,14 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové hodnotě 102.918,53 Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ: 66253799 přihlásil dne 3.1.2018 pohledávku zajištěnu zástavním právem v celkové výši 8.833,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Věřitel Pavel Klykorka, bytem Velký Újezd 50, Býčkovice právně zastoupený advokátem Mgr. Ladislavem Malečkem, sídlem Nerudova 22, 412 01 Litoměřice přihlásil dne 5.1.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 220.000,- Kč s příslušenstvím a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 00 Praha 2 právně zastoupená Mgr. Josefem Veverkou, advokátem, nám. Kinských 76/7, 150 00 Praha 5 ve výši 6.224,- Kč s příslušenstvím a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 přihlásil dne 16.1.2018 pohledávku ve výši 3.680,- Kč s příslušenstvím a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Pohledávka oprávněného činí 92.200,69 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Třebušín, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace