Notebook Fujitsu Siemens Amilio Pro V3545

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 10138/16-76
Nejnižší podání 700 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

f4143b98
1.550 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f4143b98 1.550 Kč 23.1.2018 11:49:55.475735
139a6f65 1.500 Kč 23.1.2018 11:49:40.691524
f4143b98 1.400 Kč 23.1.2018 11:44:48.214526
139a6f65 1.350 Kč 23.1.2018 11:44:33.738096
f4143b98 1.300 Kč 23.1.2018 11:39:37.900973
c2af5557 1.250 Kč 23.1.2018 11:37:43.901371
f4143b98 1.200 Kč 23.1.2018 11:33:11.012041
958a0ae8 1.100 Kč 23.1.2018 11:32:48.897070
f4143b98 1.050 Kč 23.1.2018 11:32:07.810595
139a6f65 1.000 Kč 23.1.2018 11:31:54.610294
f4143b98 950 Kč 23.1.2018 11:31:33.077689
12b6e93b 900 Kč 23.1.2018 11:31:18.927903
f4143b98 850 Kč 23.1.2018 11:29:01.721286
958a0ae8 800 Kč 23.1.2018 11:28:32.925384
12b6e93b 750 Kč 23.1.2018 11:23:36.632968
958a0ae8 700 Kč 23.1.2018 11:09:43.255097

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 10138/16-76
Začátek dražby23.01.2018 11:00
Konec dražby23.01.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání700 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.100 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1610138076, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 18.1.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitele.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinné, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace