1/24 rodinného domu se zahradou v obci Brno, k. ú. Černovice, okres Brno-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8187/08-173
Nejnižší podání 110.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

ca80c357e5a98fa6
125.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ca80c357 125.000 Kč 25.1.2018 13:35:23.819750
e5a98fa6 125.000 Kč 25.1.2018 13:35:17.382919
ca80c357 124.000 Kč 25.1.2018 13:35:13.447387
e5a98fa6 124.000 Kč 25.1.2018 13:35:09.536759
ca80c357 123.000 Kč 25.1.2018 13:35:06.076296
e5a98fa6 123.000 Kč 25.1.2018 13:35:00.278029
ca80c357 122.000 Kč 25.1.2018 13:34:56.150127
e5a98fa6 122.000 Kč 25.1.2018 13:34:48.444378
ca80c357 121.000 Kč 25.1.2018 13:34:43.802118
e5a98fa6 121.000 Kč 25.1.2018 13:34:39.817768
ca80c357 120.000 Kč 25.1.2018 13:34:34.723682
e5a98fa6 120.000 Kč 25.1.2018 13:34:26.058133
ca80c357 119.000 Kč 25.1.2018 13:34:07.136513
e5a98fa6 119.000 Kč 25.1.2018 13:34:00.121475
ca80c357 118.000 Kč 25.1.2018 13:33:50.977448
e5a98fa6 118.000 Kč 25.1.2018 13:32:34.516931
ca80c357 117.000 Kč 25.1.2018 13:32:03.024067
e5a98fa6 117.000 Kč 25.1.2018 13:31:52.506852
ca80c357 116.000 Kč 25.1.2018 13:31:47.553742
e5a98fa6 116.000 Kč 25.1.2018 13:31:38.904861
ca80c357 115.000 Kč 25.1.2018 13:31:28.021855
e5a98fa6 115.000 Kč 25.1.2018 13:31:22.432026
ca80c357 114.000 Kč 25.1.2018 13:31:15.132633
e5a98fa6 114.000 Kč 25.1.2018 13:31:03.866707
ca80c357 113.000 Kč 25.1.2018 13:30:55.881173
e5a98fa6 113.000 Kč 25.1.2018 13:26:45.551383
fa7b38e4 112.000 Kč 25.1.2018 13:24:56.474885
e5a98fa6 111.000 Kč 25.1.2018 13:20:57.810801
fa7b38e4 110.000 Kč 25.1.2018 13:00:12.651693

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8187/08-173
Začátek dražby25.01.2018 13:00
Konec dražby25.01.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání110.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)165.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota11.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0808187173
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Oceňovaná nemovitost je tvořena rodinným domem, základními venkovními úpravami a pozemky. Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový vnitřní, je podsklepený, dvoupodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na rovinném pozemku. Základy jsou betonové, nosné zdivo zděné, příčky jsou zděné. Stropy jsou nad PP nespalné, nad NP polospalné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová, krov dřevěný vázaný s taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, fasáda břízolitová. Vnitřní obklady jsou keramické v koupelnách. Okna v 1.NP jsou dřevěná dvojitá, ve 2.NP plastová s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře jsou dřevěné plné, vstupní plastové. Schodiště je betonové s teracem, podlahy jsou dřevěné a z keramických dlažeb. Vytápění je lokální plynovými topidly, v 1.NP nefunkčními. Jsou zde elektro rozvody 220/380 V, vody, plynu a kanalizace, ohřevem TUV je pomocí elektrického bojleru. Vnitřní vybavení je tvořeno v každém bytě koupelnou s vanou a umyvadlem a samostatným WC. Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem byl dům postaven kolem roku 1930. V domě byla provedena výměna oken za plastová ve 2.NP a vchodové dveře a byla položena nová střešní krytina včetně parozábrany a laťování (cca 10 let). Žádná další rekonstrukce zde nebyla prováděna, pouze běžná údržba a i ta byla v posledních letech zanedbaná. Technický stav je průměrný, je zde vhodná modernizace a rekonstrukce.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Česká republika – Městský soud v Brně, Polní 39, Brno, přihlásil dne 11.12.2017 pohledávku ve výši 11.648,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, tř. Generála Píky 11, Brno, zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, Střední 4, Brno, přihlásil dne 13.12.2017 pohledávku ve výši 9.974,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel S-Holding, s.r.o., IČ: 18631061, nám. Republiky 1608/2, Brno, zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, Střední 4, Brno, přihlásil dne 13.12.2017 pohledávku ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, Benešova 10, Brno, přihlásil dne 13.12.2017 pohledávku ve výši 204.510,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel O.K.V. Leasing, s.r.o., IČ: 63487063, Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, přihlásil dne 20.12.2017 pohledávku ve výši 10.630,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Bohunická 728/24a, Brno, přihlásil dne 20.12.2017 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel DT COMPACT s.r.o., IČ: 26970333, Počernická 3225/2C, Praha, zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, Havlíčkova 13, Brno, přihlásil dne 4.1.2018 pohledávku ve výši 1.013,- Kč s příslušenstvím a ve výši 1.013,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, Na Lysinách 99/14, Praha, zast. JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou, Podolská 126/103, Praha, přihlásil dne 8.1.2018 pohledávku ve výši 26.101,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, Na Lysinách 99/14, Praha, zast. JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou, Podolská 126/103, Praha, přihlásil dne 8.1.2018 pohledávku ve výši 19.907,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel JUDr. Jaromíra Sedláčková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Příbram, Březnická 89, Příbram, přihlásil dne 17.1.2018 pohledávku ve výši 12.049,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Pohledávka oprávněného činí 3.548,- Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - AZ Real Invest Brno s.r.o., IČ: 29284058, Bayerova 806/40, Brno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

čtvrť Brno-Černovice, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace