1/3 rodinného domu se zahradou v obci Kutná Hora, k.ú. Kaňk, okres Kutná Hora

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 11410/15-101
Nejnižší podání 29.380 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 12

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 11410/15-101
Začátek dražby01.02.2018 13:00
Konec dražby01.02.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání29.380 Kč
Výsledná cena (odhadní)44.070 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1511410101
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Rodinný dům č.p. 98 Kaňk Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z betonových tašek. Střecha domu je opatřena žlaby se svody a komínem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená s parapetními deskami. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Nemovitá věc je napojena na inženýrské sítě: elektřinu, vodovod a kanalizaci. Plynovod vede v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit. Na pozemku parc. č. 159 stojí stavba č.p. 98. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 252 m2. Pozemek je mírně svažitý, udržovaný a nachází se na něm zpevněné plochy a zděná kolna. Oplocení je drátěné a dřevěné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 738/1, který je ve vlastnickém právu města Kutná Hora. Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Pozemek parc. č. 160 Pozemek parc. č. 160 je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 872 m2. Pozemek je využíván jako zahrada u rodinného domu č.p. 98 Kaňk. Pozemek nemá pravidelný tvar, je mírně svažitý, travnatý a udržovaný. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 738/1, který je ve vlastnickém právu města Kutná Hora. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno. Součástí nemovité věci jsou porosty, zahradní jezírko.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, byla zjištěna: - Věcné břemeno bytu, oprávnění pro Eberhrt Zdenek, nar. 26.12.1937, Kaňk 98, 28404 Kutná Hora, povinnost k prarcele parc. č. 159. Listina: Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresní soud v Kutné Hoře 22 C 169/2007-59. - Věcné břemeno užívání, oprávnění pro Eberhart Zdenek, nar. 26.12.1937, Kaňk 98, 284 04 Kutná Hora, povinnost k parcele parc. č. 159, parc. č. 160. Listina: Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresní soud v Kutné Hoře 22 C 169/2007-59.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace