Pozemky v obci Zvěstov, k.ú. Libouň, okres Benešov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 12856/16-105
Nejnižší podání 234.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

851c6462
304.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
851c6462 304.000 Kč 1.2.2018 14:17:46.016745
ad85ea2b 303.000 Kč 1.2.2018 14:15:52.530872
851c6462 302.000 Kč 1.2.2018 14:15:31.428938
ad85ea2b 301.000 Kč 1.2.2018 14:14:35.182610
851c6462 300.000 Kč 1.2.2018 14:12:24.847582
ad85ea2b 293.000 Kč 1.2.2018 14:11:17.746416
851c6462 292.000 Kč 1.2.2018 14:08:59.637195
ad85ea2b 291.000 Kč 1.2.2018 14:06:25.357921
851c6462 290.000 Kč 1.2.2018 14:03:52.909084
ad85ea2b 289.000 Kč 1.2.2018 14:02:18.825483
851c6462 288.000 Kč 1.2.2018 14:01:25.886214
ad85ea2b 287.000 Kč 1.2.2018 14:00:52.646125
851c6462 282.000 Kč 1.2.2018 13:58:14.092413
ad85ea2b 281.000 Kč 1.2.2018 13:56:25.520548
851c6462 280.000 Kč 1.2.2018 13:54:13.207755
ad85ea2b 276.000 Kč 1.2.2018 13:53:03.037919
851c6462 275.000 Kč 1.2.2018 13:49:41.853332
ad85ea2b 274.000 Kč 1.2.2018 13:49:22.292383
851c6462 272.000 Kč 1.2.2018 13:45:07.469527
ad85ea2b 271.000 Kč 1.2.2018 13:44:05.456742
851c6462 269.000 Kč 1.2.2018 13:39:54.512179
dc03807a 268.000 Kč 1.2.2018 13:37:15.016551
ad85ea2b 267.000 Kč 1.2.2018 13:37:11.042216
851c6462 257.000 Kč 1.2.2018 13:36:37.734139
ad85ea2b 256.000 Kč 1.2.2018 13:36:24.821241
dc03807a 255.000 Kč 1.2.2018 13:36:08.065539
851c6462 254.000 Kč 1.2.2018 13:32:40.871677
dc03807a 253.000 Kč 1.2.2018 13:30:39.075109
851c6462 252.000 Kč 1.2.2018 13:30:17.506897
dc03807a 251.000 Kč 1.2.2018 13:28:53.935336
851c6462 250.000 Kč 1.2.2018 13:28:20.842170
dc03807a 240.000 Kč 1.2.2018 13:25:07.425749
ad85ea2b 239.000 Kč 1.2.2018 13:24:25.237924
dc03807a 238.000 Kč 1.2.2018 13:16:52.167254
851c6462 237.000 Kč 1.2.2018 13:16:28.173721
dc03807a 236.000 Kč 1.2.2018 13:03:20.754923
ad85ea2b 235.000 Kč 1.2.2018 13:01:00.583352
dc03807a 234.000 Kč 1.2.2018 13:00:10.272719

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 12856/16-105
Začátek dražby01.02.2018 13:00
Konec dražby01.02.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání234.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)351.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1612856105
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Oceňované pozemky se nacházejí cca 30 - 800 m severně až severozápadně od okraje zastavěné části obce Libouň. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských a travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 16 679 m2. Pozemky jsou převážně svažité k jižní straně. Na travnatých pozemcích parc. č. 912, parc. č. 913, parc. č. 59 a parc. č. 653 se nacházejí listnaté porosty. Nejedná se o hospodářské lesy. Pozemek parc. č. 665 je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou a spolu s ostatními pozemky se nachází v lánu. V době oceňování byla část pozemků udržovaná a zemědělsky využívaná. K pozemku parc. č. 665 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 690/12, který je ve vlastnictví obce Zvěstov. Pozemky parc. č. 366, parc. č. 590, parc. č. 653, parc. č. 665, parc. č. 715, parc. č. 764, parc č. 773 a parc. č. 994 se nacházejí v CHKO Blaník.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, Otakara Březiny 229/5, Jeseník, přihlásil dne 14.12.2017 pohledávku ve výši 9.982,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ---- Věřitel Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Chrudim, Škroupova 150, Chrudim, přihlásil dne 15.12.2017 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Pobřežní 665/21, Praha, zast. Mgr. Tomášem Pertotem, advokátem, Vážní 906, Hradec Králové, přihlásil dne 18.12.2017 pohledávku ve výši 864,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, Praha, zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem, Apolinářská 6, Praha, přihlásil dne 18.12.2018 pohledávku ve výši 1.242,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, Praha, přihlásil dne 4.1.2018 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Okresní stavební bytové družstvo Kutná Hora, Karlov 13, 284 01, zast JUDr. Karlem Zíkou, advokátem, Benešova 610, Kutná Hora, přihlásil dne 10.1.2018 pohledávku ve výši 9.008,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Česká televize, na Hřebenech II 1132/4, Praha, zast. JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, Resslova 956/13, Hradec Králové, přihlásil dne 22.1.2018 pohledávku ve výši 1.620,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Stavební spořitelna České spořitelny a.s., IČ: 60197609, Vinohradská 180/1632, Praha, zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem, Na Florenci 2116/15, Praha, přihlásil dne 25.1.2018 pohledávku ve výši 95.372,43 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Pohledávka oprávněného činí 6.756,37 Kč


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Zvěstov, okres Benešov, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace