1/12 pozemků v obci Karlovy Vary, k.ú. Počerny, okres Karlovy Vary

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3334/13-154
Nejnižší podání 212.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

66d703d1
262.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
66d703d1 262.000 Kč 1.2.2018 14:01:44.574403
94b8f8e7 261.000 Kč 1.2.2018 13:56:48.084324
66d703d1 260.000 Kč 1.2.2018 13:51:51.680587
b22a534a 251.000 Kč 1.2.2018 13:51:34.294194
66d703d1 250.000 Kč 1.2.2018 13:50:48.241781
b22a534a 236.000 Kč 1.2.2018 13:50:29.117726
94b8f8e7 235.000 Kč 1.2.2018 13:50:16.800045
b22a534a 234.000 Kč 1.2.2018 13:49:03.338781
66d703d1 233.000 Kč 1.2.2018 13:48:49.946655
b22a534a 232.000 Kč 1.2.2018 13:48:41.938504
94b8f8e7 231.000 Kč 1.2.2018 13:44:08.937843
66d703d1 230.000 Kč 1.2.2018 13:43:29.263566
94b8f8e7 229.000 Kč 1.2.2018 13:39:28.738712
66d703d1 228.000 Kč 1.2.2018 13:36:55.639140
94b8f8e7 227.000 Kč 1.2.2018 13:36:47.820681
66d703d1 226.000 Kč 1.2.2018 13:34:24.474857
94b8f8e7 225.000 Kč 1.2.2018 13:34:19.378706
66d703d1 224.000 Kč 1.2.2018 13:32:36.821034
94b8f8e7 223.000 Kč 1.2.2018 13:32:29.481492
66d703d1 222.000 Kč 1.2.2018 13:31:32.376649
94b8f8e7 221.000 Kč 1.2.2018 13:30:55.176152
66d703d1 220.000 Kč 1.2.2018 13:27:27.992050
94b8f8e7 219.000 Kč 1.2.2018 13:27:18.708760
66d703d1 218.000 Kč 1.2.2018 13:25:26.970054
94b8f8e7 217.000 Kč 1.2.2018 13:25:10.554196
66d703d1 216.000 Kč 1.2.2018 13:17:26.161783
94b8f8e7 215.000 Kč 1.2.2018 13:16:27.896855
66d703d1 214.000 Kč 1.2.2018 13:03:34.716802
94b8f8e7 213.000 Kč 1.2.2018 13:03:13.621619
94b8f8e7 212.000 Kč 1.2.2018 13:01:44.041656

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3334/13-154
Začátek dražby01.02.2018 13:00
Konec dražby01.02.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání212.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)318.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota16.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1303334154
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Oceňované pozemky parc. č. 246/2, parc. č. 350/2, parc. č. 350/3, parc. č. 788/4, parc. č. 788/6, parc. č. 788/7, parc. č. 876/7, parc. č. 876/8 a parc. č. 1436/2 se nacházejí cca 80 - 800 m severně a cca 150 - 600 jihozápadně od okraje zastavěné části obce Počerny. Jedná se o soubor nesousedících, mírně svažitých zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, orná půda a trvalý travní porost o výměře 106 464 m2. Pozemek parc. č. 350/2 je na severní straně ohraničený lesním porostem. Mezi pozemky parc. č. 350/3 a parc. č. 246/2 vede nezpevněná komunikace. Na pozemku parc. č. 1436/2 se nachází nezpevněná cesta. Pozemky parc. č. 788/6, parc. č. 788/7, parc. č. 876/7 jsou na severní straně ohraničené zpevněnou komunikací a na jižní straně lesním porostem. Všechny pozemky se nacházejí v lánu. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vedou zpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 1421/1, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje a na pozemku parc. č. 331/21, který je ve vlastnictví České republiky. Oceňované pozemky parc. č. 194/2, parc. č. 194/3, parc. č. 194/4 a parc. č. 203 se nacházejí v severní zastavěné části obce Počerny. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 11 827 m2. Soubor pozemků je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na východní straně ploty sousedních vlastníků. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Na travnatých pozemcích se nacházejí porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1436/2, který je předmětem ocenění.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé: Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň – Vnitřní Město, IČ: 71329277 přihlásil dne 14.12.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. Česká republika - Okresní soud v Karlových Varech, Moskevská 1163/17, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 00024732, přihlásil dne 15.12.2017 pohledávku v celkové výši 2.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. Volopich Daniel, JUDr., advokát, Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň – Severní Předměstí, IČ: 12844012, přihlásil dne 23.1.2018 pohledávku ve výši 3.272,64 Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj přihlásila dne 26.1.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 17.435,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši. Pohledávka oprávněného činí 41.908,05 Kč.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace