Automobil Škoda Fabia - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 35212/13-236
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 93

Nejvyšší podání

b0e459ae
38.300 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b0e459ae 38.300 Kč 16.5.2019 12:06:32.903085
9786e95f 38.100 Kč 16.5.2019 12:06:11.821271
b0e459ae 37.600 Kč 16.5.2019 12:05:34.319543
9786e95f 37.400 Kč 16.5.2019 12:01:54.308276
b0e459ae 37.200 Kč 16.5.2019 11:57:52.624466
9786e95f 37.000 Kč 16.5.2019 11:52:54.603930
9a2a1d9b 36.800 Kč 16.5.2019 11:49:13.468051
9786e95f 36.600 Kč 16.5.2019 11:48:46.064242
9a2a1d9b 36.400 Kč 16.5.2019 11:46:00.431431
9786e95f 36.200 Kč 16.5.2019 11:42:46.370415
9a2a1d9b 36.000 Kč 16.5.2019 11:42:01.990799
9786e95f 35.800 Kč 16.5.2019 11:41:42.930830
9a2a1d9b 35.600 Kč 16.5.2019 11:39:15.828195
48ef4de3 35.400 Kč 16.5.2019 11:37:04.308702
9786e95f 35.200 Kč 16.5.2019 11:32:48.548140
9a2a1d9b 35.000 Kč 16.5.2019 11:28:30.398430
48ef4de3 34.800 Kč 16.5.2019 11:27:38.867816
b0e459ae 34.600 Kč 16.5.2019 11:27:31.464267
48ef4de3 34.400 Kč 16.5.2019 11:27:21.217245
b0e459ae 34.200 Kč 16.5.2019 11:27:00.799658
48ef4de3 34.000 Kč 16.5.2019 11:26:52.249412
9a2a1d9b 33.800 Kč 16.5.2019 11:25:51.445222
48ef4de3 33.600 Kč 16.5.2019 11:25:44.073673
b0e459ae 33.400 Kč 16.5.2019 11:25:20.644092
9a2a1d9b 33.200 Kč 16.5.2019 11:24:23.688036
b0e459ae 33.000 Kč 16.5.2019 11:23:55.452299
9a2a1d9b 32.800 Kč 16.5.2019 11:23:38.403499
b0e459ae 32.600 Kč 16.5.2019 11:22:49.924491
9a2a1d9b 32.400 Kč 16.5.2019 11:22:41.717717
b0e459ae 32.200 Kč 16.5.2019 11:21:09.792084
9786e95f 32.000 Kč 16.5.2019 11:18:36.044470
b0e459ae 31.800 Kč 16.5.2019 11:14:53.549363
48ef4de3 31.600 Kč 16.5.2019 11:14:21.123097
b0e459ae 31.400 Kč 16.5.2019 11:14:15.864133
48ef4de3 31.200 Kč 16.5.2019 11:14:02.987563
9786e95f 31.000 Kč 16.5.2019 11:13:56.583570
48ef4de3 30.800 Kč 16.5.2019 11:13:25.606327
b0e459ae 30.600 Kč 16.5.2019 11:13:16.964556
48ef4de3 30.400 Kč 16.5.2019 11:08:29.285299
b0e459ae 30.200 Kč 16.5.2019 11:06:53.538818
3b62a974 30.000 Kč 16.5.2019 11:02:41.017791
b0e459ae 29.800 Kč 16.5.2019 11:02:32.664832
48ef4de3 29.600 Kč 16.5.2019 11:02:23.358183
b0e459ae 29.400 Kč 16.5.2019 11:02:17.000419
be81246a 29.200 Kč 16.5.2019 10:58:42.530766
3b62a974 29.000 Kč 16.5.2019 10:52:33.693043
be81246a 28.800 Kč 16.5.2019 10:51:45.253203
3b62a974 28.600 Kč 16.5.2019 10:51:22.138881
be81246a 28.400 Kč 16.5.2019 10:51:04.946973
8b37236d 28.200 Kč 16.5.2019 10:48:47.034122
3b62a974 28.000 Kč 16.5.2019 10:48:03.216428
b0e459ae 27.800 Kč 16.5.2019 10:47:14.172320
3b62a974 27.600 Kč 16.5.2019 10:45:55.096322
b0e459ae 27.400 Kč 16.5.2019 10:43:33.984702
b866e815 27.200 Kč 16.5.2019 10:41:47.908013
c32b7685 27.000 Kč 16.5.2019 10:39:42.890453
be81246a 26.800 Kč 16.5.2019 10:39:11.830614
b866e815 26.600 Kč 16.5.2019 10:38:49.017613
6a5a4908 26.400 Kč 16.5.2019 10:38:45.610386
10bbe3ba 26.200 Kč 16.5.2019 10:38:27.634845
b866e815 26.000 Kč 16.5.2019 10:38:21.798300
be81246a 25.800 Kč 16.5.2019 10:38:02.505139
b0e459ae 25.200 Kč 16.5.2019 10:37:55.388818
b866e815 25.000 Kč 16.5.2019 10:37:43.923971
6a5a4908 24.800 Kč 16.5.2019 10:37:38.534730
b866e815 24.600 Kč 16.5.2019 10:37:29.944073
10bbe3ba 24.400 Kč 16.5.2019 10:37:21.451405
b866e815 24.200 Kč 16.5.2019 10:37:11.328260
b0e459ae 24.000 Kč 16.5.2019 10:36:55.336891
b0e459ae 23.800 Kč 16.5.2019 10:36:36.185086
c32b7685 23.600 Kč 16.5.2019 10:36:20.841756
b866e815 23.400 Kč 16.5.2019 10:35:42.491049
b0e459ae 23.200 Kč 16.5.2019 10:35:13.853141
c32b7685 22.500 Kč 16.5.2019 10:35:06.765839
b866e815 22.300 Kč 16.5.2019 10:34:27.927815
f6bea1a0 22.100 Kč 16.5.2019 10:34:19.384650
b866e815 21.900 Kč 16.5.2019 10:34:04.017890
f11d38c3 21.700 Kč 16.5.2019 10:33:05.279758
b866e815 21.500 Kč 16.5.2019 10:33:00.076020
68262743 21.000 Kč 16.5.2019 10:32:15.081921
b866e815 20.600 Kč 16.5.2019 10:31:23.968303
f6bea1a0 20.400 Kč 16.5.2019 10:31:20.060606
3b62a974 20.200 Kč 16.5.2019 10:31:09.841605
b866e815 20.000 Kč 16.5.2019 10:30:43.512039

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 35212/13-236
Začátek dražby16.05.2019 10:30
Konec dražby16.05.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1335212236, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 09.05.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel IFIS investiční fond, a.s., Vodičkova 91/41, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 24316717, přihlásil dne 1.2.2018 zajištěnou pohledávku zajišťovacím převodem práva v celkové výši 67.778,89 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace