Podíl na rodinném domě v obci Kožušice, okr. Vyškov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX47835/16-63
Nejnižší podání 135.000 Kč
Minimální příhoz 7.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

a107e000
135.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a107e000 135.000 Kč 14.2.2018 13:00:07.666781

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX47835/16-63
Začátek dražby14.02.2018 13:00
Konec dražby14.02.2018 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání135.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)270.000 Kč
Minimální výše příhozu7.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104783516
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 na přízemním, částečně podsklepeném (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinném domě ze smíšeného zdiva a bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kožušice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Kožušice 65, 683 33 Kožušice. Parkování je možné ve vlastním průjezdu nebo na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3876/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kožušice, č.p. 97, 683 33 Kožušice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle sdělení účastníka místního šetření a dle informací ČSÚ v obci Kožušice je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 47835/16, www.eujicha.cz

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kožušice, okres Vyškov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace