Podíl na zahradě v k.ú. Bosonohy, okr. Brno

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX1443/17-54
Nejnižší podání 65.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX1443/17-54
Začátek dražby14.02.2018 13:00
Konec dražby14.02.2018 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání65.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)130.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota35.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100144317,
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2728 - zahrada, vše v k.ú. Bosonohy, obec Brno, okres Brno-město, který je situován v severozápadní části katastrálního území, v zastavěné okrajové části města Brno, místní části Bosonohy. Pozemek je situovaný ve sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 850 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Brno je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Brno je pozemek veden takto: - p.č. 2728 - „plochy s objekty pro individuální rekreaci“ Informace získány z územního plánu města Brno, který je dostupný na aktuálních webových stránkách města. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. 203 Ex 1443/17, www.eujicha.cz

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Brno, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace