Rodinný dům s pozemky v obci Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 027 EX 08248/14-177
Nejnižší podání 864.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby027 EX 08248/14-177
Začátek dražby14.03.2018 13:00
Konec dražby14.03.2018 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, Miloslav Hauerland, JUDr.
Zborovská 1222/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Libor Mareš
telefon: +420257312641,
mares@urad-exekutora.cz

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa09:00 - 11:3012:30 - 15:00

Nejnižší podání864.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.296.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka700 290 010 / 2700
Variabilní symbol1824814
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o rodinný dům č.p. 32, s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 25 v kat. území Janovická Lhota, obec Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora. Dům č.p. 32 je samostatně stojící se 2 nadzemními podlažími. Základy domu jsou kamenné. Nosné svislé konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva. Krov dřevěný. Krytina střechy je z pálených tašek a živičná. Stropy dřevěné trámové. Fasádní omítka štuková a břizolitová. Vnitřní omítky jsou štukové hladké. Na dům navazuje hospodářská část, sloužící jako sklad.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

přípojky inženýrských sítí, oplocení, hospodářské budovy.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Janovická Lhota 32, Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace