Podíl na zemědělských pozemcích v k. ú. Kudlovice, okr. Uherské Hradiště

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX3014/17-69
Nejnižší podání 35.500 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

718ad0de
35.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
718ad0de 35.500 Kč 14.3.2018 13:58:33.380231

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX3014/17-69
Začátek dražby14.03.2018 13:00
Konec dražby14.03.2018 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání35.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)71.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota26.500 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100301417
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1984 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1985 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2284/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2285 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 3762 - orná půda a pozemku p.č. 3763 - ostatní plocha, vše v k.ú. Kudlovice, obec Kudlovice, okres Uherské Hradiště. Pozemky p.č. 1984 a p.č. 1985 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, severozápadní části katastrálního území a jsou přístupné po po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4006 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kudlovice, č.p. 39, 687 03 Kudlovice, a dále po nezpevněných pozemích, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 2284/2 a p.č. 2285 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, severní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3995/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kudlovice, č.p. 39, 687 03 Kudlovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 3762 a p.č. 3763 tvoří funkční celek, nachází se v jihozápadní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 4016 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kudlovice, č.p. 39, 687 03 Kudlovice a p.č. 3101 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4009/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kudlovice, č.p. 39, 687 03 Kudlovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází dřeviny porosty plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Kudlovice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky vedeny v plochách: - p.č. 1984 - „Zk - plochy krajinné zeleně“ - p.č. 1985 - „Zk - plochy krajinné zeleně“ - p.č. 2284/2 - „Np - plochy ZPF - velkovýrobně obhospodařované - trvalé travní porosty“ - p.č. 2285 - „Np - plochy ZPF - velkovýrobně obhospodařované - trvalé travní porosty“ - p.č. 3762 - „Np - plochy ZPF - velkovýrobně obhospodařované - orná půda“ - p.č. 3763 - „Zk - plochy krajinné zeleně“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. 203 EX 3014/17, www.eujicha.cz

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kudlovice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace