Podíl na orné půdě v k. ú. Rohatec, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX10964/14-120
Nejnižší podání 18.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

324cd09f
31.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
324cd09f 31.400 Kč 14.3.2018 14:09:38.290192
eaf540bf 30.400 Kč 14.3.2018 14:09:32.772809
324cd09f 29.400 Kč 14.3.2018 14:06:15.269011
eaf540bf 28.400 Kč 14.3.2018 14:04:01.943148
324cd09f 27.400 Kč 14.3.2018 14:00:28.885733
eaf540bf 26.400 Kč 14.3.2018 14:00:25.157645
324cd09f 25.400 Kč 14.3.2018 13:57:11.345902
eaf540bf 24.400 Kč 14.3.2018 13:57:06.508655
324cd09f 23.400 Kč 14.3.2018 13:55:41.799615
d099147d 22.400 Kč 14.3.2018 13:55:36.061430
324cd09f 21.400 Kč 14.3.2018 13:52:16.090495
d099147d 20.400 Kč 14.3.2018 13:52:06.094746
324cd09f 19.400 Kč 14.3.2018 13:05:56.981006
3676ffe5 18.400 Kč 14.3.2018 13:03:32.950763

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX10964/14-120
Začátek dražby14.03.2018 13:00
Konec dražby14.03.2018 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání18.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)46.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota13.800 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101096414
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1633/127 - orná půda, pozemku p.č. 1633/131 - orná půda, pozemku p.č. 1633/145 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2977/393 - orná půda, pozemku p.č. 2979/34 - lesní pozemek, pozemku p.č. 2981/34 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2990/87 - orná půda, vše v k.ú. Rohatec, obec Rohatec, okres Hodonín Pozemky p.č. 1633/127, p.č. 1633/145, p.č. 1633/131, p.č. 2990/87, p.č. 2981/34 a p.č. 2979/34 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v okrajové části zastavěného území obce Rohatec a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3426/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 2977/393 je situován v okrajové části zastavěného území obce Rohatec a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3426/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Rohatec (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Hodonín) jsou pozemky zahrnuty v plochách: - p.č. 1633/127 - Výrobní aktivity - území rozvojové „VS - výrobní služby, řemesla“ - p.č. 1633/131 - Výrobní aktivity - území rozvojové „VS - výrobní služby, řemesla“ - p.č. 1633/145 - Výrobní aktivity - území rozvojové „VS - výrobní služby, řemesla“ - p.č. 2977/393 - Produkční krajinná zóna „Po - orná půda“ - p.č. 2981/34 - Přírodní krajinná zóna „El - lesy hospodářské“ - p.č. 2979/34 - Přírodní krajinná zóna „El - lesy hospodářské“ - p.č. 2990/87 - Výrobní aktivity - území rozvojové „VS - výrobní služby, řemesla“ Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. 203EX10964/14, www.eujicha.cz

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rohatec, okres Hodonín, kraj Jihomoravský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace