Lesní pozemky v k. ú. Lovečkovice, okr. Litoměřice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX1666/17-44
Nejnižší podání 42.875 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX1666/17-44
Začátek dražby14.03.2018 13:00
Konec dražby14.03.2018 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání42.875 Kč
Výsledná cena (odhadní)85.750 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota32.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100166617
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitostí je 5 parcel p.č. 586 - lesní pozemek, p.č. 587 - lesní pozemek, p. č. 591 - lesní pozemek, p. č. 599 - lesní pozemek, a p. č. 602 - lesní pozemek to vše v k. ú. Lovečkovice, okr. Litoměřice, které jsou dle zjištění na místě samém, součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 0,3431 ha. Oceňovaný lesní majetek, jako součástí vlastnicky roztříštěné pozemkové držby se nachází západně od Lovečkovic jako součástí mezí. Parcely jsou poměrně dobře vylišitelné, poměrně dobře přístupně (po loukách) a částečně i stabilizované. Lesní prostory na těchto parcelách nejsou taxačně popsané a ani nejsou zařízeny v lesní hospodářské osnově (LHO). Proto základní charakteristiky nutné pro výpočet byly odvozeny od navazujících taxačně popsaných lesních prostorů. Dle zjištění na místě samém se jedná o prostory na kamenitém pdloží, resp. na skalním útvaru. Srážky se základní cen pozemku neuplatněny. Dle platného územního plánu není předpokládáno jiné využití a ani není pozemek předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona. 203 EX 1666/17, www.eujicha.cz

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Lovečkovice, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace