1/4 pozemku v obci Brno, k.ú. Maloměřice, okres Brno

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4384/11-244
Nejnižší podání 20.875 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

0b7e6fd8
42.875 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0b7e6fd8 42.875 Kč 15.3.2018 13:50:21.146245
181967ba 41.875 Kč 15.3.2018 13:46:38.428911
0b7e6fd8 40.875 Kč 15.3.2018 13:45:04.250815
181967ba 39.875 Kč 15.3.2018 13:41:35.514434
6ec3d6e2 38.875 Kč 15.3.2018 13:39:45.840348
181967ba 37.875 Kč 15.3.2018 13:36:39.283875
0b7e6fd8 36.875 Kč 15.3.2018 13:36:17.045089
181967ba 35.875 Kč 15.3.2018 13:33:11.531995
0b7e6fd8 34.875 Kč 15.3.2018 13:32:39.183462
181967ba 33.875 Kč 15.3.2018 13:31:17.909949
0b7e6fd8 32.875 Kč 15.3.2018 13:30:37.037376
181967ba 31.875 Kč 15.3.2018 13:29:38.256848
0b7e6fd8 30.875 Kč 15.3.2018 13:29:10.890968
181967ba 29.875 Kč 15.3.2018 13:28:28.590002
0b7e6fd8 28.875 Kč 15.3.2018 13:28:12.971167
181967ba 27.875 Kč 15.3.2018 13:27:12.773848
0b7e6fd8 26.875 Kč 15.3.2018 13:26:42.077338
181967ba 25.875 Kč 15.3.2018 13:25:41.669401
0b7e6fd8 24.875 Kč 15.3.2018 13:21:12.318865
181967ba 23.875 Kč 15.3.2018 13:09:59.693096
0b7e6fd8 22.875 Kč 15.3.2018 13:06:24.590320
8a02bd22 21.875 Kč 15.3.2018 13:01:53.869804
0b7e6fd8 20.875 Kč 15.3.2018 13:00:10.496806

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4384/11-244
Začátek dražby15.03.2018 13:00
Konec dražby15.03.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání20.875 Kč
Výsledná cena (odhadní)41.750 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1104384244
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek je nevyužívaný, podlouhlého přibližně obdélníkového tvaru, je mírně svažitý, neudržovaný, převážně pokrytý neudržovaným dřevinným porostem (především keře) vzniklým náletem. Pozemek je neoplocený a nenachází se na něm žádné stavby ani jiné jeho příslušenství. Pozemek není napojen na žádné inženýrské sítě. Pozemek protíná v současné době veřejně využívaná stezka pro pěší.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD, Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Kypr, zastoupen JUDr. Janem Rudolfem, advokátem, Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 17. 7. 2013, pohledávku ve výši 386,66 Kč s příslušenstvím, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 26078201, zastoupen Mgr. Michalem Doležalem, advokátem, Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 5. 8. 2013 pohledávku ve výši 24.480,- Kč s příslušenstvím, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zastoupena Mgr. Jiřím Žákem, advokátem, Národní 28, 110 00 Praha 1, přihlásila dne 7. 8. 2013 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 4.699,58 Kč s příslušenstvím, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III, Šumavská 31, 663 49 Brno, přihlásil dne 16.1.2014 pohledávky v celkové výši 200.000,- Kč, a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Pohledávka oprávněného činí ke dni dražby 170.529,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo. Při opakovaném dražebním jednání nelze již předkupní právo prokazovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Maloměřice, Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace