1/2 pozemků v obci Brno, k.ú. Bosonohy, okres Brno-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2355/11-263
Nejnižší podání 39.775 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

d825112c
42.775 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d825112c 42.775 Kč 15.3.2018 13:31:43.793099
138b347b 41.775 Kč 15.3.2018 13:28:15.135060
d825112c 40.775 Kč 15.3.2018 13:27:51.840393
138b347b 39.775 Kč 15.3.2018 13:01:44.790925

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2355/11-263
Začátek dražby15.03.2018 13:00
Konec dražby15.03.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání39.775 Kč
Výsledná cena (odhadní)59.663 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1102355263
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Pozemky v k.ú. Bosonohy se nacházejí severozápadně od okraje městské části Brno – Bosonohy (východně od komunikace vedoucí z Troubska do Brna – Bystrce (ulice Stará dálnice). Pozemky se dle platných územních plánů jednotlivých obcí nacházejí v plochách určených k zemědělské výrobě.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Plzeň-sever, IČ: 66250391, Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlásila dne 11.12.2017 pohledávku v celkové výši 15.342,80 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 11.12.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Chrudim, IČ: 75066874, Škroupova 150, 357 01 Chrudim, přihlásil dne 12.12.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, IČ: 41197518, Benešova 10, 602 00 Brno, přihlásila dne 13.12.2017 pohledávky v celkové výši 102.831,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zast. Mgr. Lenka Heřmánková, advokátka, IČ: 71445579, Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 19.12.2017 pohledávku v celkové výši 18.594,78 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, zast. Mgr. Robert Němec, LL.M., advokát, IČ: 66241821, Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 18.1.2018 pohledávku v celkové výši 49.888,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 1.2.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 6.2.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. SECAPITAL S. à.r.l., číslo registrace B 108305, se sídlem 1A rue Jean Piret, L-2350 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zast. Mgr. Tomáš Rašovský, advokát, IČ: 66240913, Kotlářská 51a, 602 00 Brno, přihlásil dne 8.2.2018 pohledávku v celkové výši 31.899,41 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, zast. JUDr. Jana Kubištová, Csc., advokátka, IČ: 66229723, Trojská 69/112, 171 00 Praha 7, přihlásila dne 15.2.2018 pohledávku ve výši 11.751,30 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, IČ: 66241146, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, přihlásil dne 15.2.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47452820, nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice, zast. JUDr. Roman Majer, advokát, IČ: 45417491, Úslavská 33, 326 00 Plzeň, přihlásil dne 15.2.2018 pohledávku v celkové výši 28.721,40 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, IČ: 66241146, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, přihlásil dne 19.2.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 22.2.2018 pohledávku v celkové výši 3.549,54 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. DIRECT pojišťovna, a.s., IČ: 25073958, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, zast. JUDr. Petr Gallat, advokát, IČ: 15053431, Filištínská 145, 357 01 Chrudim, přihlásil dne 8.3.2018 pohledávku v celkové výši 7.765,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. CP Inkaso, s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, 110 01 Praha 1, zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 15.3.2018 pohledávku v celkové výši 32.898,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. Pohledávka oprávněného činí 86.890,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Bosonohy, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace