Automobil Peugeot 207cc - Velký TP a tech. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 27469/13-142
Nejnižší podání 9.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

6b0aa812
16.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6b0aa812 16.100 Kč 22.3.2018 10:58:58.407080
c3120911 16.050 Kč 22.3.2018 10:57:48.579524
d8202c0c 14.050 Kč 22.3.2018 10:57:45.225648
6b0aa812 14.000 Kč 22.3.2018 10:57:36.907492
c3120911 13.600 Kč 22.3.2018 10:57:28.692507
d8202c0c 13.550 Kč 22.3.2018 10:57:02.311087
6b0aa812 13.500 Kč 22.3.2018 10:56:50.151301
d8202c0c 13.050 Kč 22.3.2018 10:56:25.539363
6b0aa812 13.000 Kč 22.3.2018 10:56:13.830845
d8202c0c 12.150 Kč 22.3.2018 10:55:26.625099
6b0aa812 12.100 Kč 22.3.2018 10:55:20.170084
d8202c0c 12.050 Kč 22.3.2018 10:54:58.479682
6b0aa812 12.000 Kč 22.3.2018 10:54:02.808392
d8202c0c 11.000 Kč 22.3.2018 10:53:44.188489
6b0aa812 10.700 Kč 22.3.2018 10:53:32.623467
d8202c0c 10.650 Kč 22.3.2018 10:50:42.950370
c3120911 10.150 Kč 22.3.2018 10:50:23.368631
d8202c0c 9.150 Kč 22.3.2018 10:50:13.028428
c3120911 9.100 Kč 22.3.2018 10:50:03.801873
d8202c0c 9.050 Kč 22.3.2018 10:46:11.335307
4af9cc4b 9.000 Kč 22.3.2018 10:44:52.727853

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 27469/13-142
Začátek dražby22.03.2018 10:30
Konec dražby22.03.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání9.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)27.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. 

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1327469142, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.3.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitele.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace