ZEPTER MED-002-A,B Compact - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 20150/14-167
Nejnižší podání 8.300 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

e175cb8a
11.350 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e175cb8a 11.350 Kč 20.3.2018 12:40:08.930176
9143b800 11.300 Kč 20.3.2018 12:40:02.371414
e175cb8a 11.250 Kč 20.3.2018 12:38:55.553955
9143b800 11.200 Kč 20.3.2018 12:38:49.081676
e175cb8a 11.150 Kč 20.3.2018 12:35:38.529060
9143b800 11.100 Kč 20.3.2018 12:35:33.429888
e175cb8a 11.050 Kč 20.3.2018 12:35:00.977860
9143b800 11.000 Kč 20.3.2018 12:34:27.191820
e175cb8a 10.950 Kč 20.3.2018 12:34:18.962792
9143b800 10.900 Kč 20.3.2018 12:34:11.561424
e175cb8a 10.850 Kč 20.3.2018 12:32:12.826901
9143b800 10.800 Kč 20.3.2018 12:31:49.437874
e175cb8a 10.750 Kč 20.3.2018 12:30:19.966817
9143b800 10.700 Kč 20.3.2018 12:29:38.744665
e175cb8a 10.650 Kč 20.3.2018 12:29:32.497201
9143b800 10.600 Kč 20.3.2018 12:29:05.277499
e175cb8a 10.550 Kč 20.3.2018 12:27:43.099787
9143b800 10.500 Kč 20.3.2018 12:27:23.368187
e175cb8a 10.450 Kč 20.3.2018 12:26:25.090512
9143b800 10.400 Kč 20.3.2018 12:26:19.533093
e175cb8a 10.350 Kč 20.3.2018 12:26:06.365529
9143b800 10.300 Kč 20.3.2018 12:26:00.975217
e175cb8a 10.250 Kč 20.3.2018 12:22:51.885312
9143b800 10.200 Kč 20.3.2018 12:22:46.700200
e175cb8a 10.150 Kč 20.3.2018 12:20:38.454036
9143b800 10.100 Kč 20.3.2018 12:20:32.091563
e175cb8a 10.050 Kč 20.3.2018 12:19:24.871991
9143b800 10.000 Kč 20.3.2018 12:19:19.627569
e175cb8a 9.950 Kč 20.3.2018 12:16:38.717497
9143b800 9.900 Kč 20.3.2018 12:16:33.213993
e175cb8a 9.850 Kč 20.3.2018 12:14:51.728285
9143b800 9.800 Kč 20.3.2018 12:14:45.608618
e175cb8a 9.750 Kč 20.3.2018 12:11:53.288196
9143b800 9.700 Kč 20.3.2018 12:11:47.868560
e175cb8a 9.650 Kč 20.3.2018 12:07:52.853827
9143b800 9.600 Kč 20.3.2018 12:06:59.000044
e175cb8a 9.550 Kč 20.3.2018 12:06:32.699528
282b18ae 9.500 Kč 20.3.2018 12:06:23.210208
e175cb8a 9.450 Kč 20.3.2018 12:04:54.223522
9143b800 9.400 Kč 20.3.2018 12:04:48.398611
e175cb8a 9.350 Kč 20.3.2018 12:00:34.414649
282b18ae 9.300 Kč 20.3.2018 12:00:22.926832
e175cb8a 9.250 Kč 20.3.2018 11:57:45.875966
9143b800 9.200 Kč 20.3.2018 11:57:34.345713
e175cb8a 9.150 Kč 20.3.2018 11:54:03.444899
9143b800 9.100 Kč 20.3.2018 11:53:57.104037
e175cb8a 9.050 Kč 20.3.2018 11:51:24.450386
9143b800 9.000 Kč 20.3.2018 11:51:18.453542
e175cb8a 8.950 Kč 20.3.2018 11:48:09.765608
9143b800 8.900 Kč 20.3.2018 11:47:57.226162
e175cb8a 8.850 Kč 20.3.2018 11:44:50.993267
9143b800 8.800 Kč 20.3.2018 11:44:45.777122
e175cb8a 8.750 Kč 20.3.2018 11:41:51.858698
9143b800 8.700 Kč 20.3.2018 11:41:45.455433
e175cb8a 8.650 Kč 20.3.2018 11:38:04.173182
6a0f9cf3 8.600 Kč 20.3.2018 11:37:58.412334
e175cb8a 8.550 Kč 20.3.2018 11:35:47.728043
6a0f9cf3 8.500 Kč 20.3.2018 11:31:59.244416
9143b800 8.450 Kč 20.3.2018 11:31:19.475783
6a0f9cf3 8.400 Kč 20.3.2018 11:28:42.094865
9143b800 8.350 Kč 20.3.2018 11:28:11.375488
6a0f9cf3 8.300 Kč 20.3.2018 11:21:21.063549

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 20150/14-167
Začátek dražby20.03.2018 11:00
Konec dražby20.03.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání8.300 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.900 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1420150167, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.3.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinné a manžela povinné, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace