Automobil Volkswagen Golf - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 14371/16-84
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 43

Nejvyšší podání

9120f866
45.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9120f866 45.000 Kč 22.3.2018 11:19:26.124601
63166dd1 42.333 Kč 22.3.2018 11:16:15.188792
528f26e1 41.833 Kč 22.3.2018 11:12:13.130338
63166dd1 41.333 Kč 22.3.2018 11:09:38.494637
9120f866 40.233 Kč 22.3.2018 11:06:58.580473
63166dd1 40.011 Kč 22.3.2018 11:04:17.912329
9120f866 39.322 Kč 22.3.2018 11:03:59.542140
63166dd1 39.100 Kč 22.3.2018 11:03:38.464551
ce86d829 38.100 Kč 22.3.2018 11:01:28.776565
17efa9f3 37.900 Kč 22.3.2018 11:01:18.202936
ce86d829 37.700 Kč 22.3.2018 10:59:50.028554
63166dd1 37.500 Kč 22.3.2018 10:59:22.752547
ce86d829 35.500 Kč 22.3.2018 10:59:04.161539
067c4b6c 35.300 Kč 22.3.2018 10:58:14.907537
ce86d829 34.400 Kč 22.3.2018 10:58:02.708613
17efa9f3 34.200 Kč 22.3.2018 10:57:48.369809
ce86d829 34.000 Kč 22.3.2018 10:57:10.172278
067c4b6c 33.000 Kč 22.3.2018 10:56:11.940428
ce86d829 32.200 Kč 22.3.2018 10:55:52.150429
63166dd1 32.000 Kč 22.3.2018 10:55:41.259185
d3255980 31.800 Kč 22.3.2018 10:55:18.684150
ce86d829 31.600 Kč 22.3.2018 10:52:58.747937
d3255980 31.311 Kč 22.3.2018 10:50:17.938562
9120f866 31.111 Kč 22.3.2018 10:48:35.723814
d3255980 30.501 Kč 22.3.2018 10:42:57.934479
9120f866 30.301 Kč 22.3.2018 10:37:53.246576
1ca9e1fe 30.100 Kč 22.3.2018 10:37:33.601066
9120f866 29.900 Kč 22.3.2018 10:37:15.901584
bfa8d74d 29.699 Kč 22.3.2018 10:36:50.090439
1ca9e1fe 29.499 Kč 22.3.2018 10:36:26.795059
9120f866 29.299 Kč 22.3.2018 10:33:06.636919
bfa8d74d 29.000 Kč 22.3.2018 10:32:44.916990
9120f866 28.488 Kč 22.3.2018 10:32:21.245102
73f157a9 28.266 Kč 22.3.2018 10:32:17.073816
338dc79b 26.266 Kč 22.3.2018 10:32:06.824130
9120f866 26.066 Kč 22.3.2018 10:31:59.314779
bfa8d74d 25.844 Kč 22.3.2018 10:31:43.967047
dce6e7f2 25.644 Kč 22.3.2018 10:31:40.397993
9120f866 25.444 Kč 22.3.2018 10:31:32.593664
73f157a9 25.222 Kč 22.3.2018 10:31:16.150664
9120f866 21.222 Kč 22.3.2018 10:30:59.011153
bfa8d74d 21.000 Kč 22.3.2018 10:30:36.344582
9120f866 20.000 Kč 22.3.2018 10:30:12.880413

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 14371/16-84
Začátek dražby22.03.2018 10:30
Konec dražby22.03.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na

výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u

České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1614371084, a s uvedením

specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje

připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle

exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické

právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení

příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na

věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení

o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.3.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace