1/2 rodinného domu v obci Broumov, okres Náchod

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1411/08-268
Nejnižší podání 76.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

3723317e
80.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3723317e 80.000 Kč 22.3.2018 13:32:09.870007
1f13d3f8 79.000 Kč 22.3.2018 13:31:37.121343
3723317e 78.000 Kč 22.3.2018 13:29:29.255786
1f13d3f8 77.000 Kč 22.3.2018 13:24:37.027856
3723317e 76.000 Kč 22.3.2018 13:21:54.180394

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresNáchod
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1411/08-268
Začátek dražby22.03.2018 13:00
Konec dražby22.03.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání76.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)114.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0801411268
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na těchto nemovitých věcech proběhne dne 22.3.2018 v 13:00 na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz pod sp.zn. 167 EX 2433/09 (Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad pro Prahu 10).

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Budova je vhodná ke kompletní modernizaci. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech chybí. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Nemovitá věc je napojena na elektřinu. V dosahu se nachází vodovod, plynovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na části stavebního pozemku parc. č. St. 504 stojí stavba pro bydlení č.p. 57. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 300 m2. Pozemek parc. č. 737/3 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 504 a tvoří s ním jeden funkční celek. V Katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 109 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny zděným a drátěným plotem. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 737/20, který je ve vlastnickém právu města Broumov. Součásti nemovité věci jsou IS. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, Klatovy, přihlásil dne 9.2.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, Praha, zast. Mgr. Jiřím Žákem, advokátem, Národní 28, Praha, přihlásil dne 12.2.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 3.704,03 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Hradec Králové, Hořická 1710/19a, Hradec Králové, přihlásil dne 13.2.2018 pohledávku ve výši 27.167,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Náchodě, Tyršova 49, Náchod, přihlásil dne 19.2.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.871,- Kč a pohledávku nezajištěnou ve výši 3.384,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, Michelská 1326/62, Praha, přihlásil dne 27.2.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, Michelská 1326/62, Praha, přihlásil dne 27.2.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Město Broumov, IČ: 00272523, třída Masarykova 239, Broumov, přihlásil dne 28.2.2018 pohledávku ve výši 126.168,44 Kč a ve výši 229.076,86 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, Úslavská 33, Plzeň, přihlásil dne 8.3.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.555,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Český inkasní kapitál a.s., IČ: 27645751, Václavské náměstí 808/66, Praha, zast. JUDr. Romanem Majerem, Úslavská 33, Plzeň, přihlásil dne 8.3.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 5.706,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Intrum Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216, Praha, zast. Mgr. Robertem Lukešem, advokátem, 7. května 1109/26, Praha, přihlásil dne 9.3.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 11.214,28 Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, Novodvorská 994, Praha, zast. Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, Novodvorská 994, Praha, přihlásil dne 9.3.2018 pohledávku ve výši 35.884,15 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Barlog Capital a.s., IČ: 28210956, Moulíkova 2238/1, Praha, přihlásil dne 19.3.2018 pohledávku ve výši 6.556,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Barlog Capital a.s., IČ: 28210956, Moulíkova 2238/1, Praha, přihlásil dne 19.3.2018 pohledávku ve výši 14.756,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., IČ: 14500469, Spálená 112/55, Praha, zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem, Přemysla Otakara II. 30a, České Budějovice, přihlásil dne 20.3.2018 pohledávku ve výši 32.300,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel Zdeněk Hrůza, IČ: 44953500, Bezručova 651/70, Třebíč, zast. Mgr. Robertem Scigielem, advokátem, Ptašínského 311/8, Brno, přihlásil dne 21.3.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 6.935,30 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Věřitel PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/46, Praha, přihlásil dne 21.3.2018 pohledávku ve výši 19.635,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. ----- Pohledávka oprávněného činí částku 30.536,06 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Broumov, okres Náchod, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace