Automobil Dacia Logan - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4201/06-183
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 22

Nejvyšší podání

e5af857d
28.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e5af857d 28.000 Kč 22.3.2018 11:46:18.563011
57b98282 27.500 Kč 22.3.2018 11:45:10.303437
e5af857d 27.000 Kč 22.3.2018 11:42:58.174732
57b98282 26.500 Kč 22.3.2018 11:42:16.907116
e5af857d 26.000 Kč 22.3.2018 11:40:33.837844
57b98282 25.500 Kč 22.3.2018 11:37:28.580513
c78ff19f 25.000 Kč 22.3.2018 11:35:49.021151
57b98282 24.500 Kč 22.3.2018 11:35:17.697080
c78ff19f 24.000 Kč 22.3.2018 11:34:51.492191
57b98282 23.500 Kč 22.3.2018 11:33:17.572172
c78ff19f 23.000 Kč 22.3.2018 11:32:54.324873
57b98282 22.850 Kč 22.3.2018 11:32:30.955038
c78ff19f 22.000 Kč 22.3.2018 11:32:02.967865
57b98282 21.500 Kč 22.3.2018 11:31:45.545836
c78ff19f 21.000 Kč 22.3.2018 11:31:29.046650
b8f4c920 20.600 Kč 22.3.2018 11:31:20.611993
57b98282 20.550 Kč 22.3.2018 11:31:00.096085
c78ff19f 20.250 Kč 22.3.2018 11:30:22.204112
57b98282 19.850 Kč 22.3.2018 11:30:14.152171
e5af857d 19.600 Kč 22.3.2018 11:30:01.309425
b8f4c920 19.550 Kč 22.3.2018 11:29:47.539196
c78ff19f 19.500 Kč 22.3.2018 11:28:07.425143
fa60842f 19.100 Kč 22.3.2018 11:27:51.821950
c78ff19f 19.050 Kč 22.3.2018 11:27:15.472153
fa60842f 18.050 Kč 22.3.2018 11:26:58.257573
57b98282 18.000 Kč 22.3.2018 11:26:51.891739
fa60842f 17.050 Kč 22.3.2018 11:26:40.280182
c78ff19f 17.000 Kč 22.3.2018 11:26:27.140923
fa60842f 16.100 Kč 22.3.2018 11:26:13.939943
57b98282 16.050 Kč 22.3.2018 11:26:10.686451
c78ff19f 16.000 Kč 22.3.2018 11:25:59.821791
b8f4c920 15.300 Kč 22.3.2018 11:25:39.750206
57b98282 15.250 Kč 22.3.2018 11:25:28.407354
fa60842f 15.200 Kč 22.3.2018 11:25:18.183218
b8f4c920 15.150 Kč 22.3.2018 11:25:06.316245
57b98282 15.100 Kč 22.3.2018 11:24:50.792577
fa60842f 15.050 Kč 22.3.2018 11:24:40.200457
57b98282 15.000 Kč 22.3.2018 11:24:14.849228
280dbbfb 13.350 Kč 22.3.2018 11:22:35.091433
fa60842f 12.350 Kč 22.3.2018 11:22:24.051875
280dbbfb 12.300 Kč 22.3.2018 11:22:15.274953
fa60842f 11.300 Kč 22.3.2018 11:22:02.609937
280dbbfb 11.250 Kč 22.3.2018 11:21:52.795274
fa60842f 11.200 Kč 22.3.2018 11:21:45.458765
b8f4c920 11.150 Kč 22.3.2018 11:21:35.623598
fa60842f 11.100 Kč 22.3.2018 11:21:00.612104
57b98282 11.050 Kč 22.3.2018 11:20:51.716820
c78ff19f 11.000 Kč 22.3.2018 11:20:01.452615
57b98282 10.550 Kč 22.3.2018 11:19:47.229728
fa60842f 10.500 Kč 22.3.2018 11:19:24.185287
b8f4c920 10.450 Kč 22.3.2018 11:19:17.005074
57b98282 10.400 Kč 22.3.2018 11:16:58.247121
52d3398b 10.350 Kč 22.3.2018 11:16:26.926357
57b98282 10.300 Kč 22.3.2018 11:12:53.219549
b8f4c920 10.250 Kč 22.3.2018 11:12:41.305237
57b98282 10.200 Kč 22.3.2018 11:09:54.285954
fa60842f 10.150 Kč 22.3.2018 11:06:51.008631
57b98282 10.100 Kč 22.3.2018 11:06:29.517564
b8f4c920 10.050 Kč 22.3.2018 11:00:33.285335
fa60842f 10.000 Kč 22.3.2018 11:00:08.181015

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4201/06-183
Začátek dražby22.03.2018 11:00
Konec dražby22.03.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0604201183, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.3.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace