Objekt občanské vybavenosti v obci Jablonec nad Jizerou, k.ú. Buřany, okres Semily

Do začátku dražby zbývá: 14 dnů 9 hodin 36 minut 15 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 10950/15-45
Nejnižší podání 320.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 10950/15-45
Začátek dražby05.04.2018 13:00
Konec dražby05.04.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání320.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)480.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1510950045
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená a na některých místech opadává fasádní omítka. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše chybí žlaby se svody. Okna stavby jsou ocelová s parapetními deskami. Vstupní dveře jsou částečně prosklené. Vjezdová vrata jsou ocelová dvoukřídlá. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 584 stojí stavba obč. vybavenosti č.p. 182. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 803 m2. Pozemek parc. č. 4084 je v katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 294 m2. Pozemky společně netvoří jeden funkční celek a jsou odděleny komunikací, která je na pozemku parc. č. 4089. Pozemky jsou rovinaté, částečně travnaté a udržované. Pozemky nejsou oploceny. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 4085 a parc. č.4089, které jsou ve vlastnickém právu města Jablonec nad Jizerou.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hradsko 182, Jablonec nad Jizerou, okres Semily, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace