Elektrický vysavač listí E6V 2500 Matrix

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8625/08-343
Nejnižší podání 100 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

28464470
300 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
28464470 300 Kč 17.4.2018 10:35:50.386974
346f2526 250 Kč 17.4.2018 10:30:58.234171
28464470 200 Kč 17.4.2018 10:28:03.553452
346f2526 150 Kč 17.4.2018 10:27:14.379136
28464470 100 Kč 17.4.2018 10:17:03.698417

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8625/08-343
Začátek dražby17.04.2018 10:00
Konec dražby17.04.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání100 Kč
Výsledná cena (odhadní)300 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na

výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u

České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0808625334, a s uvedením

specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje

připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle

exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické

právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení

příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na

věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení

o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.4.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného a manželky povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49°3'26.495"N 16°42'23.191"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace