1/2 pozemků v obci Třebařov, okres Svitavy, a 1/4 pozemků v obci Třebařov, okres Svitavy

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 554/07-258
Nejnižší podání 353.333 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 554/07-258
Začátek dražby18.04.2018 08:30
Konec dražby18.04.2018 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání353.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)530.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol5540755555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

I)Nemovité věci evidované na LV č. 196, k.ú. Třebařov

Nemovité věci pozemku p.č. 4176 - ostatní plocha, evidovaného na LV č. 196 v k.ú. Třebařov, obec Třebařov, okres Svitavy, který je situován v zastavěné části obce Třebařov, v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3978/9, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice a přes pozemek p.č. 4070 – ostatní plocha, který je rovněž předmětem ocenění. Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dle informací ČSÚ v obci Třebařov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Dle platného územního plánu obce Třebařov je pozemek zahrnut v plochách jako: „Plochy bydlení BV - bydlení individuální venkovského typu“.

Informace získány z WWW stránek města Moravská Třebová.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 197, k.ú. Třebařov

Nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 3050 - zahrada, pozemku p.č. 4070 - ostatní plocha, pozemku p.č. 5428 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 5429 - zahrada a pozemku p.č. 5430 - ovocný sad, LV č. 197 v k.ú. Třebařov, obec Třebařov, okres Svitavy, které jsou situovány v zastavěné části obce Třebařov. Pozemky jsou situovány v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3978/9, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dle informací ČSÚ v obci Třebařov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Dle platného územního plánu obce Třebařov je pozemek zahrnut v plochách jako: „Plochy bydlení BV - bydlení individuální venkovského typu“.

Informace získány z WWW stránek města Moravská Třebová.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 2) Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc, výše přihlášené pohledávky 8.167,50 Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 3) Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc, výše přihlášené pohledávky 9.438,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 4) Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 5) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, výše přihlášené pohledávky 204.288,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 6) Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7, výše přihlášené pohledávky 4.235,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 7) ČEZ Prodej, a.s., právně zast. Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 3.871,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 8) JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor, Exekutorský úřad Ostrava, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 9) JUDr. Marie Cilínková, advokát, právně zast. JUDr. Monikou Zoulovou, advokátem, výše přihlášené pohledávky 8.152,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 10) Fakultní nemocnice Olomouc, právně zast. JUDr. Karlem Vítkem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 420,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 11) Mgr. David Chaloupka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kroměříž, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 12) SMART Financial s.r.o., výše přihlášené pohledávky 31.406,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 13) ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., právně zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.d., advokátem, výše přihlášené pohledávky 13.885,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 14) DAIMLER s.r.o., v likvidaci, právně zast. Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 48.000,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Třebařov, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace