Automobil Škoda Superb - techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4849/16-96
Nejnižší podání 33.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 40

Nejvyšší podání

62ebafcf
97.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
62ebafcf 97.000 Kč 19.4.2018 11:11:20.048132
04f01163 96.200 Kč 19.4.2018 11:11:02.294775
62ebafcf 96.000 Kč 19.4.2018 11:07:02.554431
04f01163 95.200 Kč 19.4.2018 11:06:08.828871
62ebafcf 95.000 Kč 19.4.2018 11:01:43.280267
04f01163 93.200 Kč 19.4.2018 11:01:28.705261
62ebafcf 93.000 Kč 19.4.2018 10:59:51.726393
04f01163 92.200 Kč 19.4.2018 10:56:58.264077
62ebafcf 92.000 Kč 19.4.2018 10:56:20.320460
04f01163 91.200 Kč 19.4.2018 10:55:34.534714
62ebafcf 91.000 Kč 19.4.2018 10:53:34.234215
04f01163 90.800 Kč 19.4.2018 10:53:13.273915
62ebafcf 90.500 Kč 19.4.2018 10:51:50.705318
04f01163 90.300 Kč 19.4.2018 10:51:29.097832
62ebafcf 90.100 Kč 19.4.2018 10:49:53.355300
04f01163 89.200 Kč 19.4.2018 10:48:54.841952
62ebafcf 89.000 Kč 19.4.2018 10:48:41.324537
04f01163 88.200 Kč 19.4.2018 10:43:51.803756
62ebafcf 88.000 Kč 19.4.2018 10:42:58.853749
04f01163 87.200 Kč 19.4.2018 10:41:58.598159
62ebafcf 87.000 Kč 19.4.2018 10:41:07.965700
04f01163 86.200 Kč 19.4.2018 10:38:50.250885
62ebafcf 86.000 Kč 19.4.2018 10:38:09.211018
04f01163 85.200 Kč 19.4.2018 10:37:20.943840
62ebafcf 85.000 Kč 19.4.2018 10:36:13.327656
04f01163 83.200 Kč 19.4.2018 10:33:48.738483
62ebafcf 83.000 Kč 19.4.2018 10:33:33.131027
3e6e38a6 81.200 Kč 19.4.2018 10:33:13.418133
04f01163 78.200 Kč 19.4.2018 10:31:43.726857
62ebafcf 78.000 Kč 19.4.2018 10:31:33.763582
04f01163 77.200 Kč 19.4.2018 10:30:17.965501
62ebafcf 77.000 Kč 19.4.2018 10:29:52.192873
04f01163 74.700 Kč 19.4.2018 10:29:24.516083
62ebafcf 74.500 Kč 19.4.2018 10:20:57.346074
a0c03462 72.222 Kč 19.4.2018 10:15:43.537252
62ebafcf 70.000 Kč 19.4.2018 10:14:36.220519
d402e29b 67.400 Kč 19.4.2018 10:13:36.982635
04f01163 67.200 Kč 19.4.2018 10:13:08.121794
62ebafcf 67.000 Kč 19.4.2018 10:12:59.802663
a0c03462 63.400 Kč 19.4.2018 10:12:28.833728
d402e29b 60.400 Kč 19.4.2018 10:11:31.094649
dbbf199a 60.200 Kč 19.4.2018 10:11:11.187837
62ebafcf 60.000 Kč 19.4.2018 10:02:30.212454
04f01163 55.200 Kč 19.4.2018 10:02:04.599128
62ebafcf 55.000 Kč 19.4.2018 10:01:54.729383
d402e29b 50.400 Kč 19.4.2018 10:01:12.900091
62ebafcf 50.200 Kč 19.4.2018 10:01:05.985737
e40ee9b7 33.200 Kč 19.4.2018 10:00:45.219036
d402e29b 33.000 Kč 19.4.2018 10:00:09.043444

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4849/16-96
Začátek dražby19.04.2018 10:00
Konec dražby19.04.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání33.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)99.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1604849096, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.4.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

s Autoleasing, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha – Krč, IČ: 27089444, přihlásila dne 8.3.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 245.942,-Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace