ZEPTER V-120 Mini Vacsy + dózy - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3095/06-153
Nejnižší podání 3.400 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 10

Nejvyšší podání

fcc68eb3
5.814 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fcc68eb3 5.814 Kč 17.4.2018 13:04:54.827435
0bbf016a 5.764 Kč 17.4.2018 13:01:30.579621
fcc68eb3 5.714 Kč 17.4.2018 12:57:36.381604
0bbf016a 5.654 Kč 17.4.2018 12:52:40.737238
fcc68eb3 5.604 Kč 17.4.2018 12:48:28.692518
0bbf016a 5.527 Kč 17.4.2018 12:45:14.446124
fcc68eb3 5.477 Kč 17.4.2018 12:41:27.611333
0bbf016a 5.427 Kč 17.4.2018 12:37:11.353020
fcc68eb3 5.377 Kč 17.4.2018 12:32:30.787383
0bbf016a 5.327 Kč 17.4.2018 12:27:46.739233
fcc68eb3 5.277 Kč 17.4.2018 12:23:20.333036
0bbf016a 5.227 Kč 17.4.2018 12:19:20.408262
fcc68eb3 5.177 Kč 17.4.2018 12:15:00.396117
0bbf016a 5.127 Kč 17.4.2018 12:11:24.151217
fcc68eb3 5.077 Kč 17.4.2018 12:07:09.660055
0bbf016a 5.027 Kč 17.4.2018 12:03:29.533035
fcc68eb3 4.977 Kč 17.4.2018 11:59:17.088339
0bbf016a 4.927 Kč 17.4.2018 11:55:08.658781
fcc68eb3 4.877 Kč 17.4.2018 11:50:52.330391
0bbf016a 4.827 Kč 17.4.2018 11:46:35.295288
fcc68eb3 4.777 Kč 17.4.2018 11:42:36.007249
0bbf016a 4.700 Kč 17.4.2018 11:38:46.597632
fcc68eb3 4.650 Kč 17.4.2018 11:35:05.356496
0bbf016a 4.600 Kč 17.4.2018 11:30:39.487512
fcc68eb3 4.550 Kč 17.4.2018 11:26:16.709117
0bbf016a 4.500 Kč 17.4.2018 11:21:49.280812
fcc68eb3 4.450 Kč 17.4.2018 11:17:38.688457
0bbf016a 4.400 Kč 17.4.2018 11:14:24.269053
fcc68eb3 4.350 Kč 17.4.2018 11:10:44.041350
0bbf016a 4.300 Kč 17.4.2018 11:06:24.582194
fcc68eb3 4.250 Kč 17.4.2018 11:02:15.008806
c0241c9b 4.200 Kč 17.4.2018 10:58:51.018439
b1afe0e9 4.050 Kč 17.4.2018 10:58:09.352491
c0241c9b 4.000 Kč 17.4.2018 10:57:40.316121
0bbf016a 3.900 Kč 17.4.2018 10:57:14.019834
b1afe0e9 3.850 Kč 17.4.2018 10:53:31.659800
c0241c9b 3.800 Kč 17.4.2018 10:52:46.871119
0bbf016a 3.750 Kč 17.4.2018 10:49:36.105166
fcc68eb3 3.700 Kč 17.4.2018 10:45:19.510630
0bbf016a 3.650 Kč 17.4.2018 10:41:48.164738
fcc68eb3 3.600 Kč 17.4.2018 10:37:20.915019
0bbf016a 3.550 Kč 17.4.2018 10:33:15.543290
fcc68eb3 3.500 Kč 17.4.2018 10:29:29.495843
0bbf016a 3.450 Kč 17.4.2018 10:28:11.660690
fcc68eb3 3.400 Kč 17.4.2018 10:22:07.563911

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3095/06-153
Začátek dražby17.04.2018 10:00
Konec dražby17.04.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.200 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0603095153, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.4.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinné, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace