Automobil Volkswagen Passat Variant - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 37041/13-86
Nejnižší podání 18.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 42

Nejvyšší podání

1b6f20a3
39.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1b6f20a3 39.000 Kč 19.4.2018 11:28:38.297943
7532f400 38.800 Kč 19.4.2018 11:26:08.444736
1b6f20a3 38.600 Kč 19.4.2018 11:24:40.060953
7532f400 38.400 Kč 19.4.2018 11:22:32.841079
1b6f20a3 38.200 Kč 19.4.2018 11:22:04.896621
d22768f8 38.000 Kč 19.4.2018 11:20:20.833195
7532f400 37.400 Kč 19.4.2018 11:19:39.650683
1b6f20a3 37.200 Kč 19.4.2018 11:18:37.340345
7532f400 37.000 Kč 19.4.2018 11:18:11.111822
1b6f20a3 36.800 Kč 19.4.2018 11:15:11.158088
7532f400 36.600 Kč 19.4.2018 11:14:54.458693
1b6f20a3 35.600 Kč 19.4.2018 11:14:03.649839
7532f400 35.400 Kč 19.4.2018 11:12:26.037864
1b6f20a3 35.200 Kč 19.4.2018 11:11:13.604001
7532f400 35.000 Kč 19.4.2018 11:09:57.357052
fd2a9549 34.800 Kč 19.4.2018 11:09:18.986824
1b6f20a3 34.600 Kč 19.4.2018 11:07:48.959475
7532f400 34.400 Kč 19.4.2018 11:05:31.784628
1b6f20a3 33.400 Kč 19.4.2018 11:05:08.500901
7532f400 33.200 Kč 19.4.2018 11:02:58.765835
fd2a9549 31.200 Kč 19.4.2018 11:02:50.952456
746bf23f 31.000 Kč 19.4.2018 11:00:37.500353
7532f400 30.000 Kč 19.4.2018 11:00:13.438211
28f52a58 29.000 Kč 19.4.2018 11:00:07.093526
8b310a63 28.000 Kč 19.4.2018 10:58:03.907855
7532f400 27.200 Kč 19.4.2018 10:57:44.888051
4ef4a845 26.200 Kč 19.4.2018 10:57:34.481095
8b310a63 26.000 Kč 19.4.2018 10:57:18.339632
df15f614 25.000 Kč 19.4.2018 10:56:48.489134
4ef4a845 24.400 Kč 19.4.2018 10:55:38.835134
7532f400 24.200 Kč 19.4.2018 10:55:08.349366
4ef4a845 23.200 Kč 19.4.2018 10:54:33.093929
675e0941 23.000 Kč 19.4.2018 10:49:23.735788
50012ef6 22.400 Kč 19.4.2018 10:44:36.238522
7704b0bd 22.200 Kč 19.4.2018 10:38:56.893350
8b310a63 22.000 Kč 19.4.2018 10:37:59.695445
675e0941 21.000 Kč 19.4.2018 10:35:45.086060
d1751280 18.600 Kč 19.4.2018 10:34:47.732029
1b6f20a3 18.400 Kč 19.4.2018 10:33:32.060818
d1751280 18.200 Kč 19.4.2018 10:32:56.799427
33db7803 18.000 Kč 19.4.2018 10:30:46.619538

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 37041/13-86
Začátek dražby19.04.2018 10:30
Konec dražby19.04.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání18.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)54.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na

výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u

České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1337041086, a s uvedením

specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje

připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle

exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické

právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení

příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na

věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení

o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 12.4.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace