Automobil Škoda Superb 3T EFD7 - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8599/17-29
Nejnižší podání 60.500 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 91

Nejvyšší podání

98f50490
161.089 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
98f50490 161.089 Kč 17.5.2018 11:02:43.932198
2e63fd87 160.589 Kč 17.5.2018 10:58:13.828585
98f50490 160.089 Kč 17.5.2018 10:57:18.548427
08e27cad 159.589 Kč 17.5.2018 10:53:08.176807
98f50490 158.589 Kč 17.5.2018 10:50:02.238108
08e27cad 158.089 Kč 17.5.2018 10:49:44.933032
98f50490 157.089 Kč 17.5.2018 10:49:19.185721
08e27cad 156.589 Kč 17.5.2018 10:49:12.243034
98f50490 155.589 Kč 17.5.2018 10:47:56.971780
a44c9391 155.089 Kč 17.5.2018 10:47:52.959395
98f50490 154.589 Kč 17.5.2018 10:47:42.706881
a44c9391 154.089 Kč 17.5.2018 10:47:33.004354
08e27cad 153.589 Kč 17.5.2018 10:47:27.045775
98f50490 152.589 Kč 17.5.2018 10:46:31.009266
08e27cad 152.089 Kč 17.5.2018 10:46:11.389587
98f50490 151.089 Kč 17.5.2018 10:46:01.209981
2e63fd87 150.589 Kč 17.5.2018 10:45:39.445991
08e27cad 150.001 Kč 17.5.2018 10:45:11.964148
2e63fd87 149.501 Kč 17.5.2018 10:44:36.525650
08e27cad 149.001 Kč 17.5.2018 10:43:18.421759
98f50490 148.001 Kč 17.5.2018 10:40:39.998844
08e27cad 147.500 Kč 17.5.2018 10:39:43.348890
2e63fd87 146.500 Kč 17.5.2018 10:39:11.936818
43fa57e4 146.000 Kč 17.5.2018 10:37:28.901066
2e63fd87 145.500 Kč 17.5.2018 10:35:57.443870
98f50490 145.000 Kč 17.5.2018 10:35:16.995428
08e27cad 144.500 Kč 17.5.2018 10:34:15.765421
98f50490 143.500 Kč 17.5.2018 10:34:06.812459
bacd3d74 143.000 Kč 17.5.2018 10:33:45.200040
2e63fd87 142.500 Kč 17.5.2018 10:33:35.723265
08e27cad 142.000 Kč 17.5.2018 10:33:26.815038
65ab3028 141.500 Kč 17.5.2018 10:31:45.988011
43fa57e4 141.000 Kč 17.5.2018 10:31:32.681842
65ab3028 140.500 Kč 17.5.2018 10:31:18.096854
08e27cad 140.000 Kč 17.5.2018 10:30:46.546174
65ab3028 139.000 Kč 17.5.2018 10:30:22.071001
2e63fd87 138.500 Kč 17.5.2018 10:30:06.486824
acde4585 138.000 Kč 17.5.2018 10:29:57.492091
65ab3028 137.500 Kč 17.5.2018 10:29:40.369921
acde4585 137.000 Kč 17.5.2018 10:29:22.639824
65ab3028 136.500 Kč 17.5.2018 10:27:06.315944
7a2fdd6d 136.000 Kč 17.5.2018 10:25:13.665370
acde4585 135.500 Kč 17.5.2018 10:23:54.722884
2e63fd87 135.000 Kč 17.5.2018 10:23:48.122469
acde4585 134.500 Kč 17.5.2018 10:21:08.165925
2e63fd87 134.000 Kč 17.5.2018 10:20:53.365697
acde4585 133.500 Kč 17.5.2018 10:19:57.898011
43fa57e4 133.000 Kč 17.5.2018 10:19:36.004364
2e63fd87 132.500 Kč 17.5.2018 10:19:15.411481
7a2fdd6d 132.000 Kč 17.5.2018 10:17:56.358350
08e27cad 131.500 Kč 17.5.2018 10:17:52.682929
2e63fd87 131.000 Kč 17.5.2018 10:14:14.368771
98f50490 130.500 Kč 17.5.2018 10:13:52.495214
1443b35b 130.000 Kč 17.5.2018 10:11:41.200203
98f50490 128.000 Kč 17.5.2018 10:10:55.813296
1443b35b 127.500 Kč 17.5.2018 10:10:20.888407
ad00a0a8 127.000 Kč 17.5.2018 10:08:10.861693
7a2fdd6d 126.500 Kč 17.5.2018 10:07:56.490493
98f50490 126.000 Kč 17.5.2018 10:07:01.483399
08e27cad 125.500 Kč 17.5.2018 10:06:16.943252
7a2fdd6d 124.500 Kč 17.5.2018 10:06:04.289399
43fa57e4 124.000 Kč 17.5.2018 10:05:00.337557
08e27cad 123.500 Kč 17.5.2018 10:04:49.544986
7a2fdd6d 122.500 Kč 17.5.2018 10:04:35.815032
4de019a3 122.000 Kč 17.5.2018 10:02:25.797415
2e63fd87 121.000 Kč 17.5.2018 10:02:14.852151
3b029561 120.500 Kč 17.5.2018 10:02:10.046929
ad00a0a8 100.500 Kč 17.5.2018 10:02:00.900934
4de019a3 100.000 Kč 17.5.2018 10:01:43.897288
ad00a0a8 95.000 Kč 17.5.2018 10:01:35.982877
4de019a3 94.500 Kč 17.5.2018 10:01:17.116154
2e63fd87 84.500 Kč 17.5.2018 10:01:06.045894
4de019a3 84.000 Kč 17.5.2018 10:01:00.817493
2e63fd87 74.000 Kč 17.5.2018 10:00:53.043632
4de019a3 73.500 Kč 17.5.2018 10:00:48.098812
1444407d 65.500 Kč 17.5.2018 10:00:41.447762
4de019a3 65.000 Kč 17.5.2018 10:00:36.648171
2e63fd87 63.000 Kč 17.5.2018 10:00:32.221854
3b029561 62.500 Kč 17.5.2018 10:00:26.329567
2e63fd87 61.500 Kč 17.5.2018 10:00:17.067869
ba7e50a6 61.000 Kč 17.5.2018 10:00:12.804796
7a2fdd6d 60.500 Kč 17.5.2018 10:00:05.715110

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8599/17-29
Začátek dražby17.05.2018 10:00
Konec dražby17.05.2018 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání60.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1708599029, a s  vedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 10.5.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

ŠkoFIN s. r. o., se sídlem na adrese Pekařská 6, 155 00 Praha 5, IČ: 45805369, zast. Mgr. Petr Šabatka, advokát, Panská 854/2, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 72014270, přihlásila dne 30.8.2017 pohledávku ve výši 147.941,-Kč s příslušenstvím.


Územní pracoviště v Hodoníně (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), tř. Dukelských hrdinů 3653/1, 695 01 Hodonín, IČ: 72080042, přihlásila dne 15.5.2017 pohledávku ve výši 7.280.879,24,-Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinné, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace