Rodinný dům v obci Klenovice na Hané

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 9/2018
Nejnižší podání 414.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 9/2018
Začátek dražby16.05.2018 11:00
Konec dražby16.05.2018 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání414.000 Kč
Cena předmětu dražby620.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol92018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 42: Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními

podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Klenovice na Hané, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Klenovice na Hané 42, 798 23 Klenovice na Hané. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 872/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova

1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a přes pozemky p.č. 869/1 - ostatní plocha a p.č. 77 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Klenovice na Hané, č. p. 3, 798 23 Klenovice na Hané.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení žumpu.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+kk s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou. V roce 2008 byla na domě provedena výměna původních oken za nová plastová.

Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby:

Na rodinný dům, vlevo (pohled z přístupové komunikace na pozemku p.č. 77), navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou, na kterou dále do dvora (u hranice pozemku) navazuje zděná, částečně podsklepená vedlejší stavba se dvěma nadzemními podlažími pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. Na tuto dále vpravo, (pohled ze dvora), navazuje přízemní kůlna ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Na zadní část rodinného domu, (pohled ze dvora), navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále navazuje přízemní

jednoduchý přístřešek s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- žumpa

- kopaná studna

- elektrické čerpadlo (darling)

- zpevněná plocha betonová

- přípojky IS


Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 11.4.2018 v 16:00 hodin
2. termín dne 18.4.2018 v 9:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 42, stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 68/2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 128, v katastrálním území a v obci Klenovice na Hané, Okres Prostějov.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

• Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy spočívající v umístění pojistkové skříně do fasády budovy – na části nemovitosti. Ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice. Povinnost k pozemku parc. č. St. 68/2, jehož součástí je stavba č.p. 42, zapsané na listu vlastnictví č. 128, v katastrálním území a v obci Klenovice na Hané, Okres Prostějov. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 23.7.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 24.8.2012 (dražbou nezanikne).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Klenovice na Hané 42, Klenovice na Hané, okres Prostějov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.