1/4 rodinného domu v obci Veltruby, okres Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 37274/13-122
Nejnižší podání 170.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

63f78467
170.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
63f78467 170.000 Kč 17.5.2018 13:28:57.024459

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 37274/13-122
Začátek dražby17.05.2018 13:00
Konec dražby17.05.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání170.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)255.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota17.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1337274122
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše je komín. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, koberci nebo plovoucí podlahou. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy je částečně zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace. Dům byl v době ohledání ve stavu rekonstrukce. V přízemí domu se nachází kuchyně, pokoj, pokoj, koupelna se sprchovým koutem a samostatným WC. V podkroví jsou 3 místnosti. Celková dispozice budovy je 5+1. Podlahy jsou kryté plovoucí podlahou, koberci nebo dlažbou. Obklady jsou keramické. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a kanalizace. Voda je získána z vlastního zdroje - studny. Vytápění je lokální na tuhá paliva, teplou vodu zajišťuje el. bojler. V dosahu je vodovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 129 se nachází stavba rodinného domu č.p. 134. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 226 m2. Pozemek je oplocen a je rovinatý. Na pozemku jsou zpevněné plochy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 555/4 ve vlastnictví obce.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, Dominikánská 13/8, Plzeň, přihlásil dne 6.4.2018 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, Divadelní 2728/3a, Plzeň, přihlásil dne 9.4.2018 pohledávku ve výši 22.481,80 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, Divadelní 2728/3a, Plzeň, přihlásil dne 9.4.2018 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Kolín, Obecní dvůr 6, Kolín, přihlásil dne 10.4.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 247.425,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, IČ: 00005886, Sokolovská 217/42, Praha, zast. JUDr Tomášem Sokolem, advokátem, Sokolská 60, Praha, přihlásil dne 16.4.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 20.281,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 6, Praha, přihlásil dne 23.4.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 42.357,- Kč a pohledávku nezajištěnou ve výši 100.409,46 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel České dráhy, a.s., IČ: 71329277, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, zast. JUDr. Pavlem Novákem, advokátem, Bohuslava Martinů 1051, Praha, přihlásil dne 23.4.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 864,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel VODOS s.r.o., IČ: 47538457, Legerova 21, Kolín, zast. JUDr. Tomášem Najmanem, advokátem, Karoliny Světlé 150, Kolín, přihlásil dne 14.5.2018 pohledávku ve výši 5.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 90.667,- Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Veltruby, okres Kolín, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace