1/2 pozemků v obci Stránecká Zhoř a Uhřínov a 1/3 pozemků v obci Uhřínov, okres Žďár nad Sázavou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 30071/14-211
Nejnižší podání 11.327 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

efc7797a
33.327 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
efc7797a 33.327 Kč 17.5.2018 13:30:34.300832
5539b0b2 32.327 Kč 17.5.2018 13:30:29.122271
efc7797a 31.327 Kč 17.5.2018 13:28:18.647610
049213e0 30.327 Kč 17.5.2018 13:28:14.901374
efc7797a 29.327 Kč 17.5.2018 13:27:56.961631
049213e0 28.327 Kč 17.5.2018 13:27:52.098063
efc7797a 27.327 Kč 17.5.2018 13:27:49.584850
5539b0b2 26.327 Kč 17.5.2018 13:27:44.201551
efc7797a 25.327 Kč 17.5.2018 13:27:36.223973
049213e0 24.327 Kč 17.5.2018 13:27:32.344552
efc7797a 23.327 Kč 17.5.2018 13:27:07.566756
049213e0 22.327 Kč 17.5.2018 13:27:02.575898
efc7797a 21.327 Kč 17.5.2018 13:26:41.294582
049213e0 20.327 Kč 17.5.2018 13:26:37.135225
efc7797a 19.327 Kč 17.5.2018 13:26:32.058700
5539b0b2 18.327 Kč 17.5.2018 13:26:24.148463
efc7797a 17.327 Kč 17.5.2018 13:26:06.007889
049213e0 16.327 Kč 17.5.2018 13:26:02.406546
efc7797a 15.327 Kč 17.5.2018 13:25:38.588651
049213e0 14.327 Kč 17.5.2018 13:25:34.927203
efc7797a 13.327 Kč 17.5.2018 13:25:14.088748
049213e0 12.327 Kč 17.5.2018 13:25:01.838499
efc7797a 11.327 Kč 17.5.2018 13:00:10.017626

KrajVysočina
OkresŽďár nad Sázavou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 30071/14-211
Začátek dražby17.05.2018 13:00
Konec dražby17.05.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání11.327 Kč
Výsledná cena (odhadní)16.991 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.500 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1430071211
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.


Pozemky p.č. 255 a p.č. 256 vedené na LV č. 134 pro k.ú. Frankův Zhořec - Jedná se o pozemky situované mimo zastavěné území, a to poblíž jižní hranice katastrálního území Frankův Zhořec ve svahu orientovaném k severu, který se zvedá z údolí řeky Balinky. Nejbližší stavení je situováno cca 40 m severně, soustředěnější zástavba osady začíná ve vzdálenosti cca 130m. Pozemky jsou příkře svažité s porostem převážně náletových stromů a keřů různého druhu, pouze s ojedinělými vzrostlejšími stromy. Oceňované pozemky od sebe odděluje pozemek p.č. 409 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Stránecká Zhoř, na němž je po úroveň nejbližšího stavení situována zpevněná komunikace, dále se pak něm nachází již jen travní porost a v místě oceňovaných pozemků je zarostlý náletovou vegetací.

Pozemky vedené na LV č. 109 pro k.ú. Šeborov - pozemky jsou situovány mimo zastavěné území, a to u severní a západní hranice katastrálního území Šeborov, při hranicích s katastrálními územími Frankův Zhořec a Otín u Měřína. V místě je zvlněný terén s poměrně příkrou svažitostí a pozemky jsou součástí remízů na okraji zemědělského lánu. Dle platného územního plánu obce Uhřínov, části Šeborov se pozemky p.č. 1052 a p.č. 1053 nachází ve stabilizované ploše zemědělské s označením ZT – plochy zemědělské – trvalé travní porosty, pozemky p.č. 1051 a p.č. 1054 nachází ve stabilizované ploše lesní s označením LP – plochy lesů a pozemek p.č. 1055 se nachází ve stabilizované ploše zemědělské s označením ZO – plochy zemědělské – orná půda.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Uhřínov, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace