1/2 pozemků v obci Stránecká Zhoř a Uhřínov a 1/3 pozemků v obci Uhřínov, okres Žďár nad Sázavou

Do začátku dražby zbývá: 24 dnů 22 hodin 24 minut 23 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 30071/14-211
Nejnižší podání 11.327 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajVysočina
OkresŽďár nad Sázavou
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 30071/14-211
Začátek dražby17.05.2018 13:00
Konec dražby17.05.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání11.327 Kč
Výsledná cena (odhadní)16.991 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.500 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1430071211
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.


Pozemky p.č. 255 a p.č. 256 vedené na LV č. 134 pro k.ú. Frankův Zhořec - Jedná se o pozemky situované mimo zastavěné území, a to poblíž jižní hranice katastrálního území Frankův Zhořec ve svahu orientovaném k severu, který se zvedá z údolí řeky Balinky. Nejbližší stavení je situováno cca 40 m severně, soustředěnější zástavba osady začíná ve vzdálenosti cca 130m. Pozemky jsou příkře svažité s porostem převážně náletových stromů a keřů různého druhu, pouze s ojedinělými vzrostlejšími stromy. Oceňované pozemky od sebe odděluje pozemek p.č. 409 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Stránecká Zhoř, na němž je po úroveň nejbližšího stavení situována zpevněná komunikace, dále se pak něm nachází již jen travní porost a v místě oceňovaných pozemků je zarostlý náletovou vegetací.

Pozemky vedené na LV č. 109 pro k.ú. Šeborov - pozemky jsou situovány mimo zastavěné území, a to u severní a západní hranice katastrálního území Šeborov, při hranicích s katastrálními územími Frankův Zhořec a Otín u Měřína. V místě je zvlněný terén s poměrně příkrou svažitostí a pozemky jsou součástí remízů na okraji zemědělského lánu. Dle platného územního plánu obce Uhřínov, části Šeborov se pozemky p.č. 1052 a p.č. 1053 nachází ve stabilizované ploše zemědělské s označením ZT – plochy zemědělské – trvalé travní porosty, pozemky p.č. 1051 a p.č. 1054 nachází ve stabilizované ploše lesní s označením LP – plochy lesů a pozemek p.č. 1055 se nachází ve stabilizované ploše zemědělské s označením ZO – plochy zemědělské – orná půda.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Uhřínov, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace