1/3 rodinného domu s pozemky v obci Stránecká Zhoř, k.ú. Frankův Zhořec, okres Žďár nad Sázavou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 30071/14-212
Nejnižší podání 313.133 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

c0b85d80
381.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c0b85d80 381.000 Kč 17.5.2018 13:29:58.404339
08c183c8 380.000 Kč 17.5.2018 13:28:03.711043
c0b85d80 313.133 Kč 17.5.2018 13:24:58.105411

KrajVysočina
OkresŽďár nad Sázavou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 30071/14-212
Začátek dražby17.05.2018 13:00
Konec dražby17.05.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání313.133 Kč
Výsledná cena (odhadní)469.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1430071212
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětné nemovitosti, tj. pozemek p.č. st. 48, jehož součástí je stavba č.p. 31 (bydlení), a okolní pozemky p.č. 136/2, p.č. 138, p.č. 139/1 a p.č. 139/2, evidované na LV č. 275, pro k.ú. Frankův Zhořec, jsou situovány mimo souvisle zastavěnou část osady v její východní části a to po levé straně silnice vedoucí do Frankova Zhořce od Svařenova. V nejbližším okolí se nacházejí dva rodinné domy a areál truhlářství, lesní porosty a pole. Vlastní zastavěné území osady je vzdáleno cca 250 m jihozápadním směrem.
 
Stavba č.p. 31 je starší, zděný rodinný dům, podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a stanovou střechou, který má rozšířené přízemí o přístavek vstupu zastřešený plochou střechou. Rodinný dům zaujímá celou plochu pozemku p.č. st. 48, který je obklopen pozemkem p.č. 139/2 tvořícím zahradu s příslušenstvím.
 
Pozemek p.č. 139/2 pak ze tří strany obklopují části členitého pozemku p.č. 139/1, jehož malá přední část podél silnice je součástí zahrady, na levé části se nachází zbořeniště a část kolny, na rozsáhlejší části za domem pokračuje zatravněná zahrada a na jeho zadní a vpravo vybočující části se nachází neudržovaný travní porost. Zbývající dva pozemky p.č. 136/2 a p.č. 138 jsou součástí malého lesíku situovaného vlevo od domu.
 
Příslušenství domu a okolních pozemků, které bylo zjištěno pří místní šetření, tvoří kolna nezapsaná v KN, která je situována vlevo od domu převážně na pozemku p.č. 139/2, ale z části i na pozemku p.č. 139/1, dále skleník (ve špatném stavu) za domem na pozemku p.č. 139/1, oplocení z dřevěných latěk a vláknocementových vlnitých desek na betonové podezdívce s vjezdovou bránou a chodník z betonových dlaždic ke vstupu. Dále tvoří příslušenství přípojka elektro a zřejmě přípojka vody. Přístup a příjezd je řešen sjezdem ze silnice na pozemku p.č. 406/1 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví kraje Vysočina.
 

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Kovář Zbyněk, Ruská 1123/31, 674 01 Třebíč - Horka-Domky, nar. 3.11.1978." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Stránecká Zhoř 31, Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace