Obraz - Muž na povozu jedoucí městem

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 24870/14-93
Nejnižší podání 1.500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 11

Nejvyšší podání

3ecb0da5
3.030 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3ecb0da5 3.030 Kč 29.5.2018 11:15:24.710865
dd3ca3e1 2.929 Kč 29.5.2018 11:14:52.229941
3ecb0da5 2.879 Kč 29.5.2018 11:12:48.174744
dd3ca3e1 2.829 Kč 29.5.2018 11:12:31.030065
3ecb0da5 2.779 Kč 29.5.2018 11:12:16.370269
dd3ca3e1 2.729 Kč 29.5.2018 11:11:56.202121
3ecb0da5 2.679 Kč 29.5.2018 11:11:19.478558
dd3ca3e1 2.629 Kč 29.5.2018 11:10:36.060849
3ecb0da5 2.579 Kč 29.5.2018 11:10:06.621088
dd3ca3e1 2.529 Kč 29.5.2018 11:09:55.827061
3ecb0da5 2.479 Kč 29.5.2018 11:08:17.001534
dd3ca3e1 2.429 Kč 29.5.2018 11:08:07.484642
3ecb0da5 2.379 Kč 29.5.2018 11:05:27.601358
dd3ca3e1 2.329 Kč 29.5.2018 11:05:11.562067
3ecb0da5 2.279 Kč 29.5.2018 11:04:50.079221
dd3ca3e1 2.200 Kč 29.5.2018 11:04:16.913501
3ecb0da5 2.150 Kč 29.5.2018 11:01:20.995578
dd3ca3e1 2.100 Kč 29.5.2018 11:01:11.817769
3ecb0da5 2.050 Kč 29.5.2018 11:00:33.595922
dd3ca3e1 2.000 Kč 29.5.2018 11:00:05.382346
3ecb0da5 1.950 Kč 29.5.2018 10:59:10.750849
dd3ca3e1 1.750 Kč 29.5.2018 10:57:39.321196
3ecb0da5 1.700 Kč 29.5.2018 10:57:00.339474
dd3ca3e1 1.650 Kč 29.5.2018 10:55:09.864349
c98ffa2e 1.600 Kč 29.5.2018 10:52:03.045954
dd3ca3e1 1.550 Kč 29.5.2018 10:43:40.202652
3ecb0da5 1.500 Kč 29.5.2018 10:37:02.338258

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 24870/14-93
Začátek dražby29.05.2018 10:30
Konec dražby29.05.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1424870093, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 24.5.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do začátku dražebního jednání se nepřihlásili žádní věřitelé.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného a manželky povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace