Základová betonová deska a zpevněné plochy pod obloukovou halou v obci Valašské Meziříčí, k.ú. Křivé, okres Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 32936/14-58
Nejnižší podání 100.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

dc27f492
100.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
dc27f492 100.000 Kč 17.5.2018 13:24:31.954540

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 32936/14-58
Začátek dražby17.05.2018 13:00
Konec dražby17.05.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání100.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1432936058
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.
 
1. Základová betonová deska na st. pozemku p.č. 1411/3
Na tomto pozemku se v současnosti nachází stavba bez č.p. vedena na LV. jako jiná stavba , která tvoří součást vlastnictví současného vlastníka.této stavby.Původní stavebně jednoduché plechové stavby byly dle zjištění a upřesňujících informacích demontovány VOD- Podlesí a odprodány. Dle požadavku objednavatele je provedeno pouze vlastní ocenění části základové původní betonové základové konstrukce,Dle zjištění a stáří se stanovuje okolo 24 let. Výměra k ocenění byla zjištěna v návaznosti na stav k roku 1994.
 
2. Zpevněná plocha na st. poz. p.č. 1411/4
Jedná se o zpevněnou plochu v části pozemku p.č. 1411/4, kde se původně nacházel objekt skladovací obloukové haly , která byla zničena požárem. S ohledem na původní malou svažitost terénu je jedna podélná strana pozemku opatřena betonovou opěrnou zdí. Daná oceňovaná plocha na které se byl původně postaven stavebně jednoduchý skladovací objekt se nachází ve špatném - dlouhodobém neudržovaném stavu.
 
3. Opěrná zeď u st. poz. p.č. 1411/4
S ohledem na mírně svažitý pozemek je po podélné jedné straně st. pozemku p.č. 1411/4 provedena opěrná bet. zítka tvořící součást zpevněné plochy v rámci vyhořené skladovací haly, která se na výše uvedeném pozemku nacházela.. Jde o dlouhodobě neudržovanou opěrnou zeď.
 
4. Zpevněná plocha na st. poz. p.č. 1406/6
Na tomto částečně zpevněném pozemku se nachází stavba obloukové skladovací haly. Jedná se o jednoduchou provedenou zpevněnou prašnou plochu s nedostatečnou údržbou. Vlastní skladovací hala není dle požadavku oceňovaná - jiného vlastníka.
 
5. Betonová zeď u st. poz. p.č. 1406/6
Rovněž v rámci vyrovnáni terénu je u haly provedena příslušná betonová opěrná zeď , která vyřešila možnost vyrovnáni jak terénu pro skladovací halu, tak její osazení.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Vilém Bystroň, nar. 7.6.1944, Jarcová 214, 757 01 Valašské Meziříčí." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Valašské Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace