1/2 rodinného domu v obci Střílky, okres Kroměříž

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8945/08-339
Nejnižší podání 216.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

bb8a9b9a2898c7e9
231.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bb8a9b9a 231.667 Kč 24.5.2018 13:32:05.071025
2898c7e9 231.667 Kč 24.5.2018 13:31:57.955153
bb8a9b9a 230.667 Kč 24.5.2018 13:30:00.007727
2898c7e9 230.667 Kč 24.5.2018 13:29:53.257069
bb8a9b9a 229.667 Kč 24.5.2018 13:29:46.520768
2898c7e9 229.667 Kč 24.5.2018 13:29:39.194988
bb8a9b9a 228.667 Kč 24.5.2018 13:27:52.182300
2898c7e9 228.667 Kč 24.5.2018 13:27:40.477883
bb8a9b9a 227.667 Kč 24.5.2018 13:25:41.018535
2898c7e9 227.667 Kč 24.5.2018 13:25:20.645609
bb8a9b9a 226.667 Kč 24.5.2018 13:24:24.320924
2898c7e9 226.667 Kč 24.5.2018 13:23:39.865874
bb8a9b9a 225.667 Kč 24.5.2018 13:22:57.055574
2898c7e9 225.667 Kč 24.5.2018 13:22:49.070613
bb8a9b9a 224.667 Kč 24.5.2018 13:19:27.626581
2898c7e9 224.667 Kč 24.5.2018 13:19:13.766233
bb8a9b9a 223.667 Kč 24.5.2018 13:18:35.585047
2898c7e9 223.667 Kč 24.5.2018 13:18:28.229762
bb8a9b9a 222.667 Kč 24.5.2018 13:16:37.494988
2898c7e9 222.667 Kč 24.5.2018 13:16:26.377588
bb8a9b9a 221.667 Kč 24.5.2018 13:14:06.917489
2898c7e9 221.667 Kč 24.5.2018 13:13:56.418678
bb8a9b9a 220.667 Kč 24.5.2018 13:13:10.442648
2898c7e9 220.667 Kč 24.5.2018 13:12:59.770478
bb8a9b9a 219.667 Kč 24.5.2018 13:08:08.171159
2898c7e9 219.667 Kč 24.5.2018 13:07:53.525030
bb8a9b9a 218.667 Kč 24.5.2018 13:03:17.052724
2898c7e9 217.667 Kč 24.5.2018 13:02:25.795043
bb8a9b9a 216.667 Kč 24.5.2018 13:02:14.968208

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8945/08-339
Začátek dražby24.05.2018 13:00
Konec dražby24.05.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání216.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)325.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0808945339
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o starší rodinný dům na pozemku p.č. st. 266 s menší přístavbou a dvorkem převážně na pozemku p.č. 164/2. Oceňované nemovitosti se nachází na jihovýchodním okraji zastavěného území obce při ulici Chaloupky, která v tomto místě končí. Pozemek p.č. st. 266 s domem a pozemek p.č. 164/2 jsou situovány na levé straně ulice, přičemž se jedná o poslední dům na této straně. Rodinný dům je nepodsklepený, v části přízemní se sedlovou střechou, v části patrový s plochou střechou a dále má na pravé straně menší přízemní přístavbu s plochou střechou. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 8 znaleckého posudku.
 
Původní stáří nebylo konkrétně zjištěno, odhadováno je kolem 60 let. Dle současného stavu a některých použitých materiálů a konstrukcí prošel dům zjevně v minulosti výraznějšími stavebními úpravami, a to odhadem před 30 až 35 lety. Při těchto stavebních úpravách byla provedena nástavba částečného patra s plochou střechou a vybudována přístavba vpravo, kde je chodba na dvorek, koupelna, komora, WC a kotelna. Později došlo ještě k výměně oken v patře, která nemají dokončené špalety, k výměně vstupních dveří, byla provedena nová kanalizace a obklady v koupelně a opravena fasáda přístavby. Bližší údaje o stáří a rozsahu prováděných úprav nejsou k dispozici. Stavebně technický stav objektu se jeví jako zhoršený, zvýšené je zejména morální opotřebení řady prvků krátkodobější životnosti v interiéru.
 
Pozemek p.č. st. 266 má přibližně obdélníkový tvar. Plocha pozemku je z převážné většiny zastavěna rodinným domem, pouze úzký pás pozemku před domem tvoří předzahrádka. Terén pozemku je srovnán do roviny, přičemž terénní zlom za domem vyrovnává opěrná zeď, za níž se nachází svažitý sousední pozemek s lesním porostem. Vpravo s pozemkem sousedí zahrádka vedlejšího domu a vlevo navazuje část rozlehlého a členitého obecního pozemku, na kterém se nachází současně i přístupová komunikace na ulici Chloupky. Pozemek p.č. 164/2 je sice veden v KN jako zahrada, ale nachází se na něm přístavba domu a zřejmě část dvorku s příslušenstvím. Tvar pozemku je přibližně obdélníkový se zkoseným rohem a jeho terén je srovnán do roviny. Trvalé porosty se na pozemcích nenacházejí.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Heineken Česká republika a.s., IČ: 45148066, se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, právně zast. Mgr. Petrou Beaver, advokátkou AK Beaver & Kupský se sídlem Pod Vilami 10, 140 00 Praha 4 – Nusle, přihlásil dne 12.4.2013 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 165.146,98 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město, IČ: 71329277, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 11.4.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, IČ: 60351268, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 16.4.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. 

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, IČ: 60351268, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 16.4.2018 pohledávky v celkové výši 3.630,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši. 

Věřitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Isurance Group, IČ: 63998530, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, právně zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ: 66491193, přihlásil dne 19.4.2018 pohledávky v celkové výši 4.675,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 – Chodov, právně zast. Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátem se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, IČ: 71445579, přihlásil dne 19.4.2018 pohledávky v celkové výši 10.079,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Heineken Česká republika a.s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČ: 4514866, právně zast. JUDr. Jiřím Bönischem, advokátem, AK Brno, Ječná 29a, IČ: 10534717, přihlásil dne 3.5.2018 pohledávky v celkové výši 180.467,98 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1 – Nové Město, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, IČ: 45417491, přihlásil dne 15.5.2018 pohledávky v celkové výši 299.284,77 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, IČ: 66253080, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, přihlásil dne 16.5.2018 pohledávky v celkové výši 3.648,18 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel SDRP s.r.o., IČ: 24269441, se sídlem V Holešovičkách 1579/24, 180 00 Praha, právně zast. JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem Praha 4, Bohuslava Martinů 1051, doručovací adresa V Holešovičkách 1579/24, 181 00 Praha 8, IČ: 10172548, přihlásil dne 17.5.2018 pohledávky v celkové výši 14.015,98 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel COOP družstvo HB, IČ: 00032115se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3, právně zast. Mgr. Marcelou Machálkovou, advokátkou, IČ: 06317219, se sídlem U Leskavy 20, 625 00 Brno, přihlásil dne 23.5.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 21.954,20 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, právně zast. JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem se sídlem Praha 2, náměstí Vinohradská 938/37, IČ: 67795889, přihlásil dne 23.5.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 19.553,85 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 219.093,20 Kč


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Budaj Jaroslav, nar. 4.5.1967, Družby 300/38, 976 98 Podbrezová-Lopej, Slovensko." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chaloupky 120, Střílky, okres Kroměříž, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace