1/8 bytu 3 + 1 v obci Hvozdná, okres Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1713/15-117
Nejnižší podání 80.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

5b46e412
107.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5b46e412 107.000 Kč 24.5.2018 13:41:17.002147
c4da5373 106.000 Kč 24.5.2018 13:38:18.660825
5b46e412 105.000 Kč 24.5.2018 13:36:43.430031
c4da5373 101.000 Kč 24.5.2018 13:33:44.870875
5b46e412 100.000 Kč 24.5.2018 13:33:36.672012
c4da5373 98.000 Kč 24.5.2018 13:33:27.812231
5b46e412 97.000 Kč 24.5.2018 13:33:10.528874
c4da5373 96.000 Kč 24.5.2018 13:33:01.063736
5b46e412 95.000 Kč 24.5.2018 13:32:50.372070
c4da5373 91.000 Kč 24.5.2018 13:32:38.819693
5b46e412 90.000 Kč 24.5.2018 13:30:11.458822
c4da5373 86.000 Kč 24.5.2018 13:29:42.853965
5b46e412 85.000 Kč 24.5.2018 13:28:25.119451
c4da5373 83.000 Kč 24.5.2018 13:28:11.015143
5b46e412 82.000 Kč 24.5.2018 13:12:49.895719
c4da5373 81.000 Kč 24.5.2018 13:11:35.608498
5b46e412 80.000 Kč 24.5.2018 13:00:15.722699

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1713/15-117
Začátek dražby24.05.2018 13:00
Konec dražby24.05.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání80.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)120.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1501713117
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Bytový dům je začleněn do uliční zástavby jako samostatně stojící, půdorysně je ve tvaru obdélníka, postaven je na rovinném pozemku. Oceňovaný byt se nachází ve 2.NP. Jedná se o třípokojový byt s příslušenstvím a sklepem v 1.PP.

Oceňovaný byt je třípokojový s kuchyní, koupelnou, WC, předsíní a sklepem v 1.PP.
Nosné konstrukce bytového domu jsou zděné v tl. 45 cm, stropy nespalné s rovným podhledem, střecha je valbová s pálenou krytinou, fasáda je břízolitová, vnitřní omítky jsou vápenné, v kuchyni a koupelně jsou keramické obklady, okna dřevěná zdvojená, podlahy z PVC, parketové a s keramickými dlažbami. Vytápění je ústřední etážové s plynovým kotlem, ohřev TUV pomocí elektrického bojleru, v kuchyni je plynový sporák.
Dle dostupných informací byl bytový dům postaven v 70. letech 20. století. V oceňovaném bytě nebyla provedena žádná rekonstrukce, vybavení a provedení bytu je původní, běžná údržba je zanedbaná.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hvozdná, okres Zlín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace