ZEPTER - VG-022-K MIXSY UNIV. MIXER - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ !!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 8964/08-237
Nejnižší podání 1.850 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

d7d4a2d9
3.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d7d4a2d9 3.600 Kč 29.5.2018 11:24:49.527301
f0011f98 3.400 Kč 29.5.2018 11:21:01.466230
d7d4a2d9 3.350 Kč 29.5.2018 11:16:10.367314
f0011f98 3.300 Kč 29.5.2018 11:11:52.598108
d7d4a2d9 3.250 Kč 29.5.2018 11:07:03.167335
f0011f98 3.200 Kč 29.5.2018 11:02:32.816772
d7d4a2d9 3.150 Kč 29.5.2018 10:58:22.332043
f0011f98 3.100 Kč 29.5.2018 10:36:58.139649
d7d4a2d9 3.050 Kč 29.5.2018 10:36:51.403569
f0011f98 3.000 Kč 29.5.2018 10:36:46.098595
d7d4a2d9 2.950 Kč 29.5.2018 10:36:37.432690
f0011f98 2.900 Kč 29.5.2018 10:36:30.200202
d7d4a2d9 2.650 Kč 29.5.2018 10:36:08.792422
f0011f98 2.600 Kč 29.5.2018 10:36:04.039792
d7d4a2d9 2.550 Kč 29.5.2018 10:35:55.469646
f0011f98 2.500 Kč 29.5.2018 10:35:37.247156
d7d4a2d9 2.400 Kč 29.5.2018 10:35:20.781228
f0011f98 2.150 Kč 29.5.2018 10:34:54.266943
d7d4a2d9 2.100 Kč 29.5.2018 10:34:48.350382
f0011f98 2.050 Kč 29.5.2018 10:33:38.174956
d7d4a2d9 2.000 Kč 29.5.2018 10:32:56.625550
f0011f98 1.950 Kč 29.5.2018 10:32:36.390400
d7d4a2d9 1.900 Kč 29.5.2018 10:32:28.277874
f0011f98 1.850 Kč 29.5.2018 10:30:04.009108

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 8964/08-237
Začátek dražby29.05.2018 10:30
Konec dražby29.05.2018 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.850 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.550 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0808964237, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 24.5.2018 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Drtina Zdeněk, JUDr.,Ph.D., advokát, nám. Přemysla Otakara II. 395/30a, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1, IČ: 66246971, přihlásila dne 22.5.2018 pohledávku ve výši 11.469,16,-Kč.Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinné, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace