1/3 bytu 1+1 v obci Kadaň, okres Chomutov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2856/06-217
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5

Nejvyšší podání

3b776b56
135.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3b776b56 135.000 Kč 31.5.2018 13:41:49.935126
e4cd8276 127.000 Kč 31.5.2018 13:41:27.860454
3b776b56 126.000 Kč 31.5.2018 13:39:46.595024
2ae5a6c8 123.000 Kč 31.5.2018 13:39:33.603144
e4cd8276 118.000 Kč 31.5.2018 13:39:16.352152
3b776b56 117.000 Kč 31.5.2018 13:39:04.654584
e4cd8276 111.000 Kč 31.5.2018 13:38:46.772164
2ae5a6c8 110.000 Kč 31.5.2018 13:38:33.621917
e4cd8276 100.000 Kč 31.5.2018 13:38:15.577387
3b776b56 99.000 Kč 31.5.2018 13:37:58.166040
e4cd8276 97.000 Kč 31.5.2018 13:37:41.566321
678e2f70 96.000 Kč 31.5.2018 13:37:32.066159
e4cd8276 95.000 Kč 31.5.2018 13:37:22.443760
678e2f70 94.000 Kč 31.5.2018 13:37:07.895892
e4cd8276 93.000 Kč 31.5.2018 13:36:23.787021
678e2f70 92.000 Kč 31.5.2018 13:36:10.355161
e4cd8276 91.000 Kč 31.5.2018 13:34:55.516194
678e2f70 90.000 Kč 31.5.2018 13:34:35.415012
e4cd8276 89.000 Kč 31.5.2018 13:34:26.772514
678e2f70 88.000 Kč 31.5.2018 13:33:43.315181
e4cd8276 87.000 Kč 31.5.2018 13:31:28.061519
2ae5a6c8 86.000 Kč 31.5.2018 13:31:22.769173
678e2f70 76.000 Kč 31.5.2018 13:31:10.383937
2ae5a6c8 75.000 Kč 31.5.2018 13:30:50.820066
e4cd8276 65.000 Kč 31.5.2018 13:30:25.436404
678e2f70 64.000 Kč 31.5.2018 13:30:03.736050
3b776b56 63.000 Kč 31.5.2018 13:28:16.840808
e4cd8276 61.000 Kč 31.5.2018 13:20:23.227528
3b776b56 60.000 Kč 31.5.2018 13:00:07.631743

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2856/06-217
Začátek dražby31.05.2018 13:00
Konec dražby31.05.2018 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0602856217
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky. V budově je výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova byla částečně modernizována. Střecha budovy je plochá. Součástí střechy je bleskosvod. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda domu je zateplená. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č. 1391/14 se nachází v budově č.p. 1391 ve 2. NP, její dispozice je 1+1. Okna bytu jsou plastová. Bytové jádro je umakartové. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou pokryty PVC a kobercem.

K bytu patří balkon (4,65 m2) a sklepní kóje (1,63 m2). Plocha balkonu a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 31,53 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie částečného prohlášení vlastníka.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, IČ: 71329277, přihlásil dne 20.4.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice, Zdíkov č.p. 79, 384 73 Strachy, IČ: 43876439, přihlásil dne 23.4.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, Na Lysinách 99/14, Praha 4-Hodkovičky, právně zast. JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou, se sídlem Podolská 126/103, Praha 4, přihlásil dne 25.4.2018 pohledávky v celkové výši 88.937,93 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, právně zast. JUDr. Janem Szewczykem, advokátem, IČ: 71446222, Kaprova 15/11, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 2.5.2018 pohledávky v celkové výši 123.976,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Kadaň, IČ: 00261912, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, přihlásil dne 14.5.2018 pohledávky v celkové výši 2.000,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, IČ: 72547251, Exekutorský úřad Brno-město, Cejl 494/25, 602 00 Brno, přihlásil dne 23.5.2018 pohledávky v celkové výši 6.451,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Pojišťovna České spořitelny, a.s., nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice, právně zast. JUDr. Petrem Gallatem, Filištínská 145, 537 01 Chrudim, přihlásil dne 28.5.2018 pohledávky v celkové výši 10.373,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 12.515,30 Kč


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Věžní 1391, Kadaň, okres Chomutov, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace