Automobil Renault Thalia - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19784/13
Nejnižší podání 11.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 11

Nejvyšší podání

14e618d9
17.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
14e618d9 17.200 Kč 31.5.2018 11:40:13.804633
0bd73828 17.000 Kč 31.5.2018 11:39:40.003611
14e618d9 16.800 Kč 31.5.2018 11:37:27.795462
0bd73828 16.600 Kč 31.5.2018 11:37:20.575647
14e618d9 16.400 Kč 31.5.2018 11:36:38.693294
0bd73828 16.200 Kč 31.5.2018 11:36:27.514758
14e618d9 16.000 Kč 31.5.2018 11:35:55.186084
0bd73828 15.000 Kč 31.5.2018 11:35:29.664579
14e618d9 14.000 Kč 31.5.2018 11:34:08.447287
0bd73828 13.800 Kč 31.5.2018 11:34:00.195185
14e618d9 13.600 Kč 31.5.2018 11:32:05.518127
0bd73828 13.000 Kč 31.5.2018 11:31:33.548524
14e618d9 12.000 Kč 31.5.2018 11:31:19.629297
0bd73828 11.800 Kč 31.5.2018 11:30:44.947059
14e618d9 11.600 Kč 31.5.2018 11:29:22.362830
0bd73828 11.400 Kč 31.5.2018 11:29:00.432250
14e618d9 11.200 Kč 31.5.2018 11:28:11.454626
0bd73828 11.000 Kč 31.5.2018 11:08:54.792358

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19784/13
Začátek dražby31.05.2018 11:00
Konec dražby31.05.2018 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání11.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)33.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1319784187, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 24.5.2018 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, přihlásila dne 23.5.2018 pohledávku ve výši 236.899,-Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Byla provedena kontrola insolvenčního rejstříku a evidence úpadců povinného a manželky povinného, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Měnín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace